THỦ TỤC CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG?

0
34

Hỏi: Thưa luật sư vợ chồng tôi muốn chia tài sản chung để phục vụ yêu cầu kinh doanh riêng của mỗi người. Xin luật sư cho biết văn bản chia tài sản chung phải có nội dung gì? Có nhất thiết phải công chứng hay không?

THỦ TỤC CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG?


Cơ sở pháp lý:

  • Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề thủ tục chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

  1. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

Theo Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014:

Điều 38: Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Theo đó, bạn có thể tự do thỏa thuận nội dung của thỏa thuận chia tài sản chung miễn là việc chia tài sản chung không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; bồi thường thiệt hại; nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản; nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức.

2. Nội dung của thỏa thuận chia tài sản chung

Văn bản chia tài sản chung này cần có các nội dung sau đây: lý do chia tài sản; phần tài sản chia (bao gồm bất động sản, động sản, các quyền tài sản), trong đó cần mô tả rõ những tài sản được chia hoặc giá trị phần tài sản được chia; phần tài sản còn lại không chia, nếu có; thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung…

Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải ghi rõ ngày lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng; văn bản thỏa thuận có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6184

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết cùng chủ đề: 

  • QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN
  • GIẢI QUYẾT YÊU CẦU XÁC ĐỊNH CHA CHO CON?
  • XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN KHI THAY ĐỔI NƠI THƯỜNG TRÚ