THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

0
16

     Câu hỏi: Xin chào luật sư, hiện nhà tôi có 1 diện tích đất 60m2. Nhưng chưa bao giờ được cấp sổ đỏ. Hiện tôi muốn làm thủ tục để được cấp sổ đỏ thì tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì và cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ của tôi?

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định pháp luật


Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013;
  • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu
Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

     Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi về thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu của gia đình bạn. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

     Sổ đỏ là tên gọi mà mọi người hay dùng để chỉ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nó là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Do đó, thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu được quy định như sau:

1. Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu

     Như anh/chị đã nêu ra thì mảnh đất mà anh/chị đang sử dụng chưa bao giờ được cấp sổ đỏ. Vì vậy, bạn sẽ phải thực hiện việc cấp sổ đỏ lần đầu như sau:

     Căn cứ Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính khi yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu thì hồ sơ của gia đình bạn bao gồm:

  • Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Mẫu 04a/ĐK
  •  Một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 như:

     – Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

     – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

     – Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất;

     – Giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở;

     – Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

     – Giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

và giấy tờ quy định tại Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hoặc Điều 31, 32, 33, 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP….

  •  Chứng từ tài chính đất đai như giấy tờ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).
Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu
Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu

     Theo quy định tại điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ được quy định như sau:

     “…Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu” 

     Như vậy, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của bạn là văn phòng đăng ký đất đai.

     Sau khi tiếp nhận yêu cầu của gia đình bạn thì thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và gia đình bạn đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

3. Lệ phí cấp sổ đỏ lần đầu

Căn cứ vào Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ thì nghĩa vụ tài chính mà gia đình bạn phải thực hiện bao gồm:

  • Lệ phí trước bạ: căn cứ vào điều 7 nghị định 140/2016/NĐ-CP thì mức lệ phí theo tỉ lệ phần trăm mà bạn phải đóng là 0.5%. Còn đối với giá tính lệ phí trước bạ thì sẽ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định.
  • Tiền sử dụng đất
  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các loại phí khác cụ thể là phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.