THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

0
20

     Hỏi: Thưa luật sư, luật sư có thể cho tôi biết thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào được không? Xin cảm ơn luật sư!

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Cơ sở pháp lý:


Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn cho chúng tôi. Về vấn đề thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

     Luật đất đai năm 2013 xác định rõ trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất như sau:

     1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận

     Trước hết, bạn nộp bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, 2 Điều 100 Luật đất đai năm 2013;
  • Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

     2. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Hồ sơ được nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở Tài nguyên và môi trường cấp tỉnh hoặc phòng tài nguyên và môi trường cấp tỉnh hoặc phòng Tài nguyên và môi trường trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân ở nông thôn thì hồ sơ nộp tại ủy ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

     Trong thời hạn không quá 50 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xác nhận nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp theo số liệu địa chính gửi đến cơ quan thuế và thông báo cho người sử dụng đất biết, đồng thời chuyển hồ sơ cho Sở tài nguyên và môi trường cấp tỉnh hoặc phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện. Nếu không đủ điều kiện thì trả hồ sơ và thông báo lý do cho người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất biết.

     Sở tài nguyên và môi trường cấp tỉnh hoặc phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra lại toàn bộ hồ sơ và hoàn tất hồ sơ để chuyển lên ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để chuyển lên ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ( nơi mình đã nộp hồ sơ)  để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

         Với quy định trên về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có thể thấy một số điểm mới sau đây:

  • Xác định rõ đích danh người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Đây là một tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ hành chính công, có vai trò thúc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Với việc quy định rõ tổ chức có thẩm quyền thực hiện trực tiếp các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ tạo điều kiện cho người dân biết rõ quyền lợi của mình sẽ được thực hiện tại đâu.
  •  Với việc xác định khoảng thời gian cụ thể để thực hiện thủ tục hành chính cần thiết khi cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất (cùng với việc quy trách nhiệm cụ thể cho cơ quan có thẩm quyền) sẽ tạo điều kiện thúc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chương trình mà Nhà nước đã đề ra.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết có liên quan: