THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – 19006184

0
22

Hỏi: Xin chào Luật sư, tôi muốn hỏi về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mong Luật sư tư vấn cho tôi. Xin cảm ơn.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Cơ sở pháp lý:


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay được gọi là sổ đỏ, là chứng thư có giá trị pháp lý xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng đất về quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc sử dụng đất đai. 

     Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa thiết thực trong quản lý đất đai của Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của người dân;
  • Nhà nước bảo hộ tài sản hợp pháp và thoả thuận trên giao dịch dân sự về đất đai, tạo tiền  đề hình thành thị trường bất động sản công khai, lành mạnh. 

     2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Thứ nhất, về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

     Theo khoản 2 Điều 105 Luật đất đai năm 2013  quy định thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân… Vì vậy, anh/ chị đến Uỷ ban nhân dân huyện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 

Vay thế chấp sổ đỏ tại Ngân hàng

Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 1900 6184

     Thứ hai,  về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

     Theo Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 thì thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

  1. 1 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký.
  2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện công việc:  xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có các giấy tờ như: những giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, giấy tờ thanh lý, hoá giá nhà ở, tài sản gắn liền với đất… và các loại giấy tờ khác thì Uỷ ban nhân dân huyện xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.
  3. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
  • Nếu anh/chị nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thì anh/chị đến UBND cấp huyện để lấy xác nhận và công khai kết quả;
  • Trích lục bản đồ địa chính hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính do người sử dụng đất nộp (nếu có);
  • Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

     4. Cơ quan Tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau:

     a) Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

     b) Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Trên đây là toàn bộ trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Các bài viết có liên quan: