THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

0
40

Hỏi: Thưa Luật sư, tôi có 200m2 diện tích đất phi nông nghiệp nhưng không phải là đất ở, giờ tôi có ý định xây nhà, chuyển sang thành đất ở thì tiền sử dụng đất được tính như thế nào? Xin cảm ơn Luật sư.

Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất


Cơ sở pháp lý:


Thu tiền sử dụng đất
Thu tiền sử dụng đất

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

     1.Đất phi nông nghiệp và tiền sử dụng đất

     Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, đất phi nông nghiệp là những  loại đất sau:

 • Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp;
 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất xây dựng khu công nghiệp, đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản…
 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng;
 • Đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng
 • Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ, đường…
 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
 • Đất sông, ngòi, kênh, rạch…

     Còn tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định.

Thu tiền sử dụng đất
Thu tiền sử dụng đất

   TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

  2.Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

     Khi bạn chuyển mục đích sử dụng đất từ không phải đất ở sang thành đất ở, thu tiền sử dụng đất được tính theo quy định của Nghị định số 45/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

 • Nếu 200m2 đất phi nông nghiệp đó đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài (trước ngày 01/7/2004) mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê thì khi chuyển mục đích sang đất ở thì bạn không phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Nếu 200m2 đất đó đang sử dụng dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, khi chuyển sang đất ở thì tiền sử dụng đất được tính bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Nếu 200m2 đất đó được Nhà nước cho thuê dưới hình thức trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nếu 200m2 đất đó được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

     Trên đây là câu trả lời của chúng tôi về vấn đề thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ đến  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ.


Các bài viết liên quan: