THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – 19006184

0
33

     Hỏi: Thưa luật sư, cho tôi hỏi khi nào thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mong luật sư tư vấn cho tôi. Tôi xin cảm ơn.

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai năm 2013

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thu hồi GCN QSDĐ

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

     1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Có thể nói, đất đai là loại tài sản vô cùng đặc biệt do công năng của nó mang lại. Ở nước ta, đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân và Nhà nước đứng ra làm đại diện chủ sở hữu, thay mặt người dân quản lý. Mỗi cá nhân khi muốn xác lập quyền sử dụng đối với một diện tích đất nào đó thì sẽ được Nhà nước trao cho quyền sử dụng đất thông qua việc cấp GCN QSDĐ. Như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ, là chứng thư có giá trị pháp lý xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước với người SDĐ về quyền hạn và nghĩa vụ của người SDĐ trong việc sử dụng đất đai.

     2. Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Các trường hợp Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 106 Luật đất đai năm 2013 như sau:

     TH1: Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.

     Nếu mảnh đất của bạn bị Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng – an ninh hoặc phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội, hoặc do bạn chấm dứt sử dụng đất theo pháp luật… thì khi đó cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn. Có thể thấy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là ghi nhận quyền sử dụng đối với một diện tích đất vậy nên khi bị thu hồi toàn bộ diện tích đã cấp thì rõ ràng trên thực tế diện tích đất đó đã không còn cùng với đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đó cũng hết giá trị nên phải thu hồi lại giấy chứng nhận đó.

     TH2: Cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp.

     Bạn đã đăng kí và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà nay có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp vì giấy chứng nhận cũ đã bị ố, nhòe, rách, hoặc do đo đạc lại kích thước thửa đất… thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bạn trước đó.

     TH3: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Theo điều này thì mảnh đất bạn đang sử dụng hiện nay có sự thay đổi về diện tích, hoặc có biến động nào đó liên quan đến mảnh đất, tài sản gắn liền với đất và bạn cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đó của bạn.

     TH4: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai”. Theo đó, có những sai sót về thẩm quyền, đối tượng, diện tích đất… thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu bạn đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì bạn sẽ không bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp trước đó.

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
             Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Đối với điểm d theo điều luật trên thì việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất quyết định sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai. 

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


Các bài viết liên quan:

  • Các trường hợp giao đất theo quy định của pháp luật
  • Thẩm quyền cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật
  • Không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nào?