THU HỒI ĐẤT DO CHẬM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN – 19006184

0
17

     Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có một câu hỏi muốn xin ý kiến tư vấn của Luật sư, năm 2013 công ty tôi được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, do việc kinh doanh của tôi gặp phải một số trục trặc nên dự án của công ty tôi đã không thể được thực hiện theo đúng tiến độ dự kiến ghi trong dự án đầu tư. Ngày 20/08/2016, tôi có nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi lại diện tích đất đã cho công ty tôi thuê với lí do công ty tôi đã vi phạm pháp luật về đất đai. Vậy tôi muốn hỏi: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định như vậy có đúng không và công ty tôi có được Nhà nước bồi thường khi nhà nước thu hồi đất không?

Thu hồi đất do chậm tiến độ thực hiện dự án – 19006184


     Căn cứ pháp lý:

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

THU HỒI ĐẤT DO CHẬM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
THU HỒI ĐẤT DO CHẬM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

     Trả lời: Chào bạn, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề của bạn, Luật sư xin phép đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

     1. Căn cứ thu hồi đất do chậm tiến độ thực hiện dự án

     Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 có quy định căn cứ thu hồi đất do chậm tiến độ thực hiện dự án của doanh nghiệp, cụ thể là:

“Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng”.

     Như vậy, nếu đất của công ty bạn không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng mà bạn không gia hạn sử dụng thêm 24 tháng và không thực hiện nghĩa vụ nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án đó thì việc thu hồi đất là hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật.

     2. Về thẩm quyền thu hồi đất do chậm tiến độ thực hiện dự án

     Thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp của bạn được quy định cụ thể tại Điểm a Khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai:

     “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

     Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này”.

     Như vậy, đối với trường hợp của bạn, việc thu hồi đất sẽ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

THU HỒI ĐẤT DO CHẬM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
THU HỒI ĐẤT DO CHẬM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

     3. Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất do chậm tiến độ thực hiện dự án

     Theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

“Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này”

    Dẫn chiếu đến điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 như đã nêu trên, “Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng”.

     Do đó, trường hợp của bạn không thuộc các ngoại lệ xuất phát từ  lý do bất khả kháng trong quá trình thực hiện tiến độ dự án trên diện tích đất đó, như vậy Nhà nước sẽ không tiến hành bồi thường đối với trường hợp của bạn.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.

Trân trọng /. /