THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

0
56

Hỏi: Xin chào luật sư, hiện tôi đang làm nhân viên cho một công ty. Ngày 5/7/2017, vì một số lý do nên tôi thường xuyên đi làm trễ và nghỉ làm, không thông báo. Công ty quyết định sẽ áp dụng hình thức xử lý kỷ luật cách chức tôi vì làm ảnh hưởng đến công ty . Tuy nhiên, ngày 10/7/2017, bệnh của tôi bị tái phát; tôi phải phẫu thuật và nằm viện điều trị đến ngày 2/12/2017. Ngày 3/12/2017 tôi đi làm bình thường, công ty quyết định xử lý kỷ luật đối với tôi. Vậy, luật sư cho tôi hỏi xử lý như vậy có đúng pháp luật hay không vì tôi thấy thời gian tôi vi phạm trước đó cũng lâu rồi và khi đó tôi thường xuyên nghỉ làm là do bệnh của mình. Tôi xin cảm ơn.

Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với người lao động theo quy định pháp luật


Cơ sở pháp lý:


Thời hiệu xử lý kỷ luật
Thời hiệu xử lý kỷ luật

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề thời hiệu xử lý kỷ luật đối với người lao động theo quy định pháp luật của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

    Theo những dữ liệu mà bạn cung cấp, chúng tôi xin được tóm tắt ngay sau đây :

+ Ngày 5/7/2017: bạn thường xuyên nghỉ làm và đi trễ.

+Ngày 10/7/2017: bạn bắt đầu nằm viện để điều trị.

+ Ngày 14/7/2017: Công ty bạn ra quyết định sẽ cách chức bạn vì lý do làm ảnh hưởng đến công ty.

+ Ngày 2/12/2017: Bạn kết thúc điều trị tại viện

+ Ngày 3/12/2017: Công ty bạn quyết định tiến hành xử lý kỷ luật bạn.

     Như vậy, bạn đang muốn chúng tôi tư vấn cho bạn về thời hiệu xử lý kỷ luật trong lao động. Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, thời hiệu xử lý kỷ luật được ghi nhận tại Điều 124:

“Điều 124. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

  1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.
  2. Khi hết thời gian quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 123, nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Khi hết thời gian quy định tại điểm d khoản 4 Điều 123, mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

     Vậy, theo khoản 1 nêu trên, thời gian bạn vi phạm là ngày 5/7/2017. Do vậy, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với bạn là không quá 6 tháng tính từ ngày có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra. Theo đó, ngày 5/01/2018 sẽ là ngày hết hạn xử lý kỷ luật đối với bạn. Vì thế, công ty bạn xử lý kỷ luật ngày 3/12/2017 là vẫn trong thời hạn có thể xử lý kỷ luật. Do đó, công ty bạn làm vậy là hợp pháp.

    Tiếp theo, vì bạn đang nằm viện trong thời gian dài để điều trị và chữa bệnh nên bạn thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 123 Bộ luật lao động 2012  như sau:

4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

  1. a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
  2. b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;
  3. c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;
  4. d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

    Thế nhưng, theo những gì bạn cung cấp, ngày 2/12/2017, bạn đã nghỉ điều trị và có thể làm việc bình thường. Trong thời gian bạn điều trị đó, công ty bạn không áp dụng hình thức xử lý kỷ luật nào mà đợi đến khi bạn đi làm lại mới tiến hành. Do đó, việc xử lý đó của công ty bạn là hoàn toàn hợp pháp.

     Ngoài ra, theo Khoản 2 Điều 124: Khi hết thời gian quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 123 (tức là có bao gồm trường hợp của bạn), nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì công ty bạn được tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên. Do vậy, thời hạn xử lý kỷ luật của công ty bạn có thể kéo dài đến hết ngày 5/3/2018 (nếu trong trường hợp hết thời hiệu xử lý kỉ luật).

Thời hiệu xử lý kỷ luật
Thời hiệu xử lý kỷ luật

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Còn về vấn đề bạn cho rằng mình bị ốm và lý do sức khỏe nên không thể đi làm được thì bạn cần phải thông báo trước cho công ty ;hoặc phải có giấy xác nhận từ cơ sở khám chữa bệnh thì mới được coi là có lý do chính đáng. Căn cứ theo Khoản 3 Điều 126 Bộ luật lao động 2012:

“3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.” 

     Do vậy, nếu không có giấy xác nhận, cũng như không chứng minh được lỗi của bên công ty bạn thì bạn vẫn phải chịu hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của công ty.

     Như vậy, theo quy định trên, từ ngày 5/7/2017 đến ngày 3/12/2017 là 5 tháng nên vẫn thuộc khoảng thời hiệu được xử lý kỷ luật. Do đó, công ty bạn có thể áp dụng hình thức xử lý kỉ luật cách chức với bạn mà không bị coi là vi phạm pháp luật.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Trình tự, thủ tục áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với người lao động 

 Xử lý kỷ luật với lao động nữ đang mang thai 

Ký hợp đồng thử việc 2 lần