Thời gian hưởng và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp-19006184

0
43

     Chào Luật Sư! Em đang có vấn đề liên quan đến thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp mà rất cần sự tư vấn của Luật Sư. Hợp đồng lao động hết hạn vào ngày 15.1.2018 nên thời điểm đó em xin chấm dứt hợp đồng, không tiếp tục nữa. Sau đó một tuần công ty hẹn lên ký biên bản chấm dứt hợp đồng và giấy hẹn một tháng rưỡi sau tới lấy sổ bảo hiểm. Tuy nhiên khi em liên hệ lại thì bên công ty báo là chưa có sổ bảo hiểm xã hội, do bên bảo hiểm làm chậm. Như vậy em có một số thắc mắc như sau: Bảo hiểm thất nghiệp tính từ thời điểm nào? Mức chi trả trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu? Từ ngày ghi trên biên bản chấm dứt hợp đồng hay từ ngày đi làm thủ tục thất nghiệp? Khi làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động cần khoảng thời gian bao nhiêu mới nhận được tiền bảo hiểm? Rất mong sự giúp đỡ của luật sư. Em cảm ơn nhiều!

Thời gian hưởng và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp


Cơ sở pháp lý:

Luật việc làm 2013:

Bộ luật lao động 2012

Luật Bảo hiểm xã hội 2014


chi trả trợ cấp thất nghiệp
chi trả trợ cấp thất nghiệp

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề thời gian hưởng và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :  

1.Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 50 Luật việc làm 2013:

          “Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.”

     Như vậy, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Nghĩa vụ trả sổ bảo hiểm của người sử dụng khi chấm dứt hợp đồng

     Tại khoản 2 và khoản 3, Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

     “2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

     Tại điểm c khoản 1 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

“c.Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc;”

     Sau thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty bạn có trách nhiệm thanh toán và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn, trừ trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

3. Thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp

     Thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp. Theo quy định tại Điều 46 Luật việc làm 2013:

     “Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

chi trả trợ cấp thất nghiệp
chi trả trợ cấp thất nghiệp

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Như vậy, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm cơ quan nhà nước sẽ xem xét và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và trong thời gian 5 ngày khi nhận được quyết định trên, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn. 

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi thời gian hưởng và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Ký hợp đồng lao động 2 lần theo nguyện vọng của người lao động

Công ty chấm dứt hợp đồng vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ

Rút ngắn thời giờ làm việc cho người lao động cao tuổi