THẨM QUYỀN VỀ THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

0
19

     Hỏi: Thưa luật sư, hiện nay gia đình tôi có nhận được quyết định của ủy ban nhân dân xã về thu hồi đất vì mục đích công cộng, lợi ích quốc gia. Vậy luật sư cho tôi hỏi ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền ra quyết định về việc thu hồi đất không, xin cảm ơn luật sư?

Thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật


Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai năm 2013

Thẩm quyền thu hồi đất
                       Thẩm quyền thu hồi đất

        Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn cho chúng tôi về vấn đề thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

     1. Khái niệm thu hồi đất và các trường hợp bị thu hồi đất.

     Thu hồi đất được hiểu là văn bản hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấm dứt một quan hệ pháp luật đất đai để phục vụ lợi ích của Nhà nước, của xã hội hoặc xử lý hành chính hành vi vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất. Có các trường hợp thu hồi đất như sau:

 • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh (Điều 61);
 • Thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Điều 62);
 • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

2. Thẩm quyền thu hồi đất

     Theo quy định tại Điều 66 Luật đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất, về cơ bản thẩm quyền thu hồi đất thống nhất với thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và được giao cho hai hệ thống cơ quan: UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, căn cứ vào đối tượng sử dụng đất, cụ thể:

“Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất.”

Thẩm quyền thu hồi đất
                                         Thẩm quyền thu hồi đất

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

 – UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  + Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  + Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.
  – UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:
  + Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
  + Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
  Lưu ý: Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND cấp tỉnh và đối tượng thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND cấp huyện thì UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất.

          Như vậy, trong câu hỏi trên của bạn là Ủy ban nhân dân xã ra quyết định thu hồi đất đối với thửa đất của bạn là không đúng thẩm quyền, trong trường hợp này thì Ủy ban nhân dân cấp huyện mới là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất.

          Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về thẩm quyền thu hồi đất đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết có liên quan:

 • BỒI THƯỜNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ SỔ ĐỎ?
 • Bị lấn chiếm đất phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình
 • Đất đang xảy ra tranh chấp thì có bán được không?