THẨM QUYỀN GIAO ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

0
34

Hỏi: Mong luật sư giải đáp giúp tôi về cơ quan nào thẩm quyền giao đất theo quy định của pháp luật hiện hành?

Thẩm quyền giao đất theo quy định của pháp luật


Cơ sở pháp lý:


   

Thẩm quyền giao đất
                        Thẩm quyền giao đất

 Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về  Tổng đài tư vấn cho chúng tôi về thẩm quyền giao đất. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

     1.Các quy định về giao đất

     Giao đất với ý nghĩa là một nội dung của quản lý Nhà nước đối với đất đai, là hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để chuyển giao trên thực tế đất và quyền sử dụng đất cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư sử dụng đất

     Những quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao đất là rất chặt chẽ và cụ thể, bao gồm những quy định chung áp dụng và  những quy định về thẩm quyền cụ thể cho từng cơ quan. Những quy định chung là các quy định mà mỗi cơ quan Nhà nước khi giao đất phải triệt để tuân theo, các căn cứ, trình tự, thẩm quyền… về giao đất.

     2. Thẩm quyền giao đất theo quy định của pháp luật.

         Theo quy định tại Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau:

     a, Thẩm quyền giao đất của UBND tỉnh

     Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho người sử dụng là thể hiện quyền định đoạt đất đai của người đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Với tư cách là cơ quan có thẩm quyền chung cao nhất tại địa phương và người đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai trên địa bàn tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

     Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh có các thẩm quyền về giao đất đối với các trường hợp sau đây:

     Thứ nhất, có quyền quyết định giao đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo trên cơ sở công nhận diện tích mà hiện nay họ đang sử dụng hoặc vào mục đích phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất.

     Thứ hai, quyết định giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

     Luật đất đai năm 2013 dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam được quyền lựa chọn giữa hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất, trong trường hợp thuê đất thì được lựa chọn giữa việc trả tiền thuê hàng năm hoặc trả tiền một lần.

Thẩm quyền giao đất
                                        Thẩm quyền giao đất

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

     b, Thẩm quyền giao đất của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

     Cấp huyện là địa bàn rất quan trọng để tổ chức và phân công lại lao động, bố trí lại sản xuất, thẩm quyền của cấp huyện chủ yếu tập trung vào việc giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.

     Luật đất đai căn cứ vào chủ thể để phân biệt thẩm quyền giữa ủy ban nhân dân tỉnh với thẩm quyền ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.Trong khi ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các loại tổ chức, thì ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất.

     Trước đây, theo Luật đất đai 2003, chủ thể có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất sẽ ra quyết định giao và cho thuê theo đối tượng sử dụng đất đúng với thẩm quyền của mình chứ không quy định về hạn mức đất các cấp có thẩm quyền được giao, cho thuê. Những quy định về giới hạn thẩm quyền giao đất, cho thuê đất thường do Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định. Tuy nhiên, tại Luật đất đai 2013 đã đưa quy định về giới hạn thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân cấp huyện vào Luật để đảm bảo sự đồng bộ trong cả nước về thẩm quyền giao và cho thuê đất của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, phù hợp với năng lực quản lý của từng cấp và cũng là cơ chế để kiểm soát chặt hơn việc thực hiện thẩm quyền này đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi thẩm quyền giao đất của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết có liên quan: