THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

0
39

     Câu hỏi: Thưa Luật sư, gia đình chúng tôi có một mảnh đất khoảng 50m2 hiện nay chúng tôi có nhu cầu muốn xin cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho gia đình chúng tôi thì đơn nộp ở đâu?

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Căn cứ pháp lý:


Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất

     Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi: Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Thẩm quyền là gì?

     Thẩm quyền hiểu theo nghĩa thông thường là không chỉ là nói đến quyền của cơ quan nào đấy mà còn bao hàm cả nghĩa vụ của cơ quan này. Đối với các cơ quan nhà nước thì quyền cũng đồng thời được hiểu là nghĩa vụ. Như vậy, nói thẩm quyền của cơ quan nhà nước là nói về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước.

 2.Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Theo quy định tại Điều 105 Luật Đai năm 2013: Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định như sau:

2.1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
     Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho:
  • Tổ chức, cơ sở tôn giáo;
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
  • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
     Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
2.2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện
     Ủy ban nhân dân cấp huyện bao ấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những đối tượng như sau:
  • Hộ gia đình;
  • Cá nhân;
  • Cộng đồng dân cư;
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
2.3. Trường hợp đặc biệt.
     Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.

     Cụ thể về nội dung này, Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013 hướng dẫn như sau:

–  Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

–  Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì:

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

y ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

     Như vậy, trong trường hợp của gia đình bạn thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.