THẮC MẮC VỀ HỒ SƠ THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

0
31

Xin chào luật sư!

Hiện nay, tôi đang làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng bách hóa. Để đảm bảo cho cuộc sống sau nay của mình ổn định nếu chẳng may mất việc thì tôi muốn tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vậy xin hỏi luật sư, trường hợp của tôi muốn tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì tôi phải chuẩn bị hồ sơ gồm những gì và nộp tại đâu?

Thắc mắc về hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp


Cơ sở pháp lý:

 LUẬT VIỆC LÀM


hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp
        Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp

   Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của bạn chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Đối tượng của bảo hiểm thất nghiệp:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013 như sau:

“Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.”

Theo quy định trên thì người đã tham gia hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đông không xác định thời hạn,hợp đồng công việc theo mùa vụ là đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu bạn muốn tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì cần xem xét đến loại hợp đồng mà bạn với chủ cửa hàng bách hóa đã kí là hợp đồng lao động loại nào? Nếu bạn và chủ cửa hàng bách hóa kí hợp đồng lao động thuộc một trong các hợp đồng nêu trên thì bạn được tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc về người sử dụng bạn.

Trong bạn chỉ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

2.Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

     Tại Khoản 1 Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quy  định hồ sơ tham gia bảo hiểm đối với bạn là người lao động tại công ty ở Việt Nam gồm:

–  Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

Khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên hồ sơ chỉ cần chuẩn hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội gồm: tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin và giấy tờ chứng minh được hưởng bảo hiểm xã hội cao hơn (nếu có).

hắc mắc về hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp
                                Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

3. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

    Căn cứ Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP nêu trên thì thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động là thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

    Cụ thể Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định các phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau:

 “1. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3.Đóng theo địa bàn

3.1. Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

3.2. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

4. Đối với người lao động quy định tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4, phương thức đóng là 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua đơn vị, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

5.Đối với người lao động quy định tại Điểm 1.8 Khoản 1 Điều 4 thực hiện đóng hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần thông qua đơn vị quản lý cán bộ, công chức có phu nhân hoặc phu quân để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

6.Đối với trường hợp đóng cho thời gian còn thiếu không quá 06 tháng quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 5

    Trường hợp của bạn chỉ cần nộp đầy đủ các giấy tờ nêu trên. Sau đó người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm và người sử dụng lao động có thể chọn các phương thức sau để đóng bảo hiểm cho bạn. 

  • Đóng hàng tháng
  • Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần
  • Đóng theo địa bàn

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi  hồ sơ tham gia bảo  hiểm thất nghiệp pháp luật hiện nay của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết tham khảo:

AI BẮT BUỘC PHẢI THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Nội dung của nội quy lao động theo quy định pháp luật hiện hành

XỬ LÝ VI PHẠM GIAN LẬN ĐỂ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP