THẮC MẮC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

0
54

Xin cho em hỏi:

Em làm việc cho công ty A  đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 11/2012 đến tháng 03/2018 là 5 năm 5 tháng. Từ tháng 11/2012 đến tháng 2 năm 2013 với mức lương là 3.647.000 đồng; từ tháng 03/2013 đến tháng 3/2015 với mức 4.335.000 đồng; từ tháng 4/2015 đến tháng 06/2015 với mức  4.985.000 đồng; từ tháng 7/2015 đến tháng 12/2015 là 5.646.000 đồng; từ tháng 01/2016 đến tháng 03/2018 là 5.946.000 đồng. Công ty A đã chuyển sổ BHXH cho em: 19/04/2018. Và em qua công ty B em làm vào tháng 01/04/2018, công ty B kêu nộp Sổ bảo hiểm. Em hưởng bảo hiểm xã hội trong quá trình đóng  bảo hiểm được không? Nếu rút thì em sẽ được hưởng bao nhiêu? Nếu rút thì công ty B có đóng bảo hiểm cho em theo Sổ bảo hiểm cũ hay mới? Em xin chân thành cảm ơn!

Thắc mắc về bảo hiểm xã hội một lần


Cơ sở pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định 115/2015/NĐ-CP

 


Thắc mắc về bảo hiểm xã hội một lần
          Thắc mắc về bảo hiểm xã hội một lần

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề thắc mắc về bảo hiểm xã hội một lần của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Nếu bạn muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn cần đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP:

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hộimà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hộimà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”

     Theo quy định trên, bạn muốn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn phải thuộc trường hợp không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau 01 năm bạn sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Trường hợp của bạn, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty cũ, bạn tiếp tục làm việc tại công ty mới nên bạn sẽ không được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Nếu muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn cần không tham gia bảo hiểm xã hội.

2.Mức hưởng của bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

 – 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật BHXH năm 2014, người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian. Trong đó tiền lương tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh dựa trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ.

Thắc mắc về bảo hiểm xã hội một lần
                             Thắc mắc về bảo hiểm xã hội một lần

     Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của các năm 2012; 2013; 2015, 2016, 2017, 2018 lần lượt là  1,19; 1,11; 1,06; 1,04; 1,00; 1,00.

Đối chiếu các quy định nêu trên, mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính như sau: 

+ Mức bình quân tiền lương tháng để tính hưởng BHXH một lần:

Từ tháng 11/2012 đến tháng 12/2012: 3.647.000 x 1,19 x 02 (tháng) = 8.679.860 đồng;

Từ tháng 01/2013 đến tháng 02/2013: 3.647.000 x 1,11 x 02 (tháng) = 8.096.340 đồng;

Từ tháng 03/2013 đến tháng 12/2013: 4.335.000 x 1,11 x 10 (tháng) = 48.118.500 đồng;

Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014: 4.335.000 x 1,07 x 12 (tháng) = 55.661.400 đồng;

Từ tháng 01/2015 đến tháng 3/2015: 4.335.000 x 1,06 x 03 (tháng) = 13.785.300 đồng;

Từ tháng 04/2015 đến tháng 06/2015: 4.985.000 x 1,06 x 03 (tháng) = 15.852.300 đồng;

Từ tháng 07/2015 đến tháng 12/2015: 5.646.000 x 1,06 x 06 (tháng) = 35.908.560 đồng;                  

Từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016: 5.946000 x 1,04 x 12 (tháng) = 74.206.080 đồng;

Từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017: 5.946.000 x 1,00 x 12 (tháng) = 71.325.000 đồng;

Từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2018: 5.946.000 x 1,00 x 03 (tháng) = 17.838.000 đồng;

Tổng thời gian:5 năm 5 tháng =65 tháng; Tổng số tiền 349.468.340 đồng; Lương bình quân là: 349.468.340 đồng/65 tháng = 5.367.436 đồng.

+ Mức hưởng BHXH một lần: Bạn có thời gian đóng BHXH là 5 năm 05 tháng (trong đó 26 tháng= 2 năm 2 tháng đóng BHXH trước ngày 01/01/2014  và 39 tháng =3 năm 3 tháng từ ngày 01/01/2014 trở đi) . Như vậy, số tháng đóng BHXH để tính BHXH một lần của bạn được tính là 2,5 (2 tháng lẻ được tính là 0,5 năm),  3,5 năm (3 tháng lẻ  là 0,5 năm)

Ta có cách tính cụ thể như sau:

Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH trước năm 2014:5.367.436 x 2,5 x 1,5 = 20.161.635  đồng.

Mức hưởng đối với thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi: 5.367.436 x 3,5 x 2 = 37.635.052 đồng.

Tổng số tiền hưởng trợ cấp là: 20.161.635 + 37.635.052 = 57.796.687 đồng.

3.Trường hợp, nếu bạn đã rút bảo hiểm xã hội một lần thì sau khi tiếp tục đóng bảo hiểm thì công ty mới sẽ đóng tiếp cho bạn vào sổ bảo hiểm cũ:

     Trường hợp bạn đã nhận bảo hiểm xã hội một lần thì sau khi nhận bảo hiểm xã hội một lần cơ quan bảo hiểm sẽ chốt sổ bảo hiểm của bạn. Nếu sau đó bạn tiếp tục đi làm và muốn đóng bảo hiểm xã hội thì công ty sẽ mở quyển sổ mà trước đây bạn đã đóng và tiếp tục ghi các thông tin mà bạn đóng vào cuốn sổ trước đây.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời thắc mắc về bảo hiểm xã hội một lần của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết tham khảo:

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần theo Luật bảo hiểm xã hội

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI LÃNH BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần- tổng đài tư vấn 19006184