Sử dụng lao động chưa thành niên cần lưu ý những điều gì?

0
21

     Hỏi: Chào Luật sư, Tôi là giám đốc của một sân khấu nhạc kịch nhỏ. Sắp tới sân khấu có tuyển một số diễn viên múa từ 13 tuổi đến 16 tuổi. Tôi muốn hỏi theo pháp luật hiện hành để sử dụng lao động chưa thành niên thì tôi cần chú ý những điều gì? Mong Luật sư giải đáp!

Sử dụng lao động chưa thành niên cần lưu ý những điều gì?


Căn cứ pháp lý:

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012


sử dụng lao động chưa thành niên
sử dụng lao động chưa thành niên

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề những điều cần lưu ý khi sử dụng lao động chưa thành niên của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     Khoản 1 Điều 3 Bộ luật lao động 2012:

    “Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động”

     “Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi.”_Điều 161 Bộ luật lao động 2012

     1. Đối với lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi

     Về thời gian làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.

     Về làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm: Người lao động chưa thành niên được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

     Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên tham gia lao động được học văn hoá.

     Ngoài ra, người sử dụng lao động cần phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khoẻ, học tập trong quá trình lao động. Phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

     Những lưu ý trên được quy định cụ thể tại Điều 162 và Điều 163 Bộ luật lao động 2012:

     “Điều 162. Sử dụng người lao động chưa thành niên

     1. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khoẻ để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khoẻ, học tập trong quá trình lao động.

     2. Khi sử dụng người lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

     Điều 163. Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên

     1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

     2. Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.

     Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

     3. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

     4. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;

     5. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.”

     2. Đối với lao động dưới 15 tuổi

     Bạn cần lưu ý người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Theo phụ lục kèm theo Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH quy định:

     “1. Những công việc được sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc.

     2. Các nghề truyền thống: chấm men gốm, cưa vỏ trai, vẽ tranh sơn mài, làm giấy dó, nón lá, se nhang, chấm nón, dệt chiếu, làm trống, dệt thổ cẩm, làm bún gạo, làm giá đỗ, làm bánh đa (miến), làm bánh đa Kế.

     3. Các nghề thủ công mỹ nghệ: thêu ren, mộc mỹ nghệ, làm lược sừng, đan lưới vó, làm tranh Đông Hồ, nặn tò he.

     4. Đan lát, làm các đồ gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tự nhiên như: mây, tre, nứa, dừa, chuối, bèo lục bình.

     5. Nuôi tằm.

     6. Gói kẹo dừa.”

     Về thời gian làm việc: Người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

     Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.

     Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi;

     Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến giờ học tại trường học của trẻ em;

     Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi;

     Những lưu ý trên được quy định cụ thể tại Điều 164 Bộ luật lao động năm 2012:

     “1. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

     2. Khi sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi thì người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây:

     a) Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi;

     b) Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến giờ học tại trường học của trẻ em;

     c) Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi;

     3. Không được sử dụng lao động là người dưới 13 tuổi làm việc trừ một số công việc cụ thể do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

     Khi sử dụng người dưới 13 tuổi làm việc thì người sử dụng lao động phải tuân theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

sử dụng lao động chưa thành niên
sử dụng lao động chưa thành niên

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Như vậy, khi bạn tuyển, sử dụng một số diễn viên múa từ 13 tuổi đến 16 tuổi bạn cần thực hiện đầy đủ những lưu ý trên.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ NHỮNG NGHĨA VỤ GÌ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ?

THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH PHÁ THAI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP KHÔNG?