SANG TÊN SỔ ĐỎ KHI ĐƯỢC TẶNG CHO ĐẤT

0
26

     Hỏi: Thưa luật sư, tôi được bố mẹ tặng cho 1 mảnh đất (mảnh đất đang đứng tên của bố mẹ tôi) và có hợp đồng tặng cho được công chứng tại văn phòng công chứng. Nay tôi muốn sang tên của tôi có được không và thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn luật sư!

Sang tên sổ đỏ khi được tặng cho đất


Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật dân sự 2015-19006184
  • Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai
  • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Sang tên sổ đỏ khi được tặng cho đất
Sang tên sổ đỏ khi được tặng cho đất

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề sang tên sổ đỏ khi được tặng cho đất của bạn chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

     1. Hợp đồng tặng cho tài sản

     Theo quy định tại Điều 457 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:  “Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận”.

     Theo quy định tại Điều 459 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.”

      Như vậy, hợp đồng tặng cho của bạn phải lập bằng văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký nếu bất động sản quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Quy định về trình tự thủ tục sang tên sổ đỏ khi được tặng đất đai

     Căn cứ khoản 2 Điều 82 Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai có quy định:

     “2. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện theo quy định như sau: 

a) Người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện có;

b) Văn phòng đăng ký đất đai thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền. Trường hợp không rõ địa chỉ của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trả);

c) Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo hoặc đăng tin lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương mà không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cho bên nhận chuyển quyền.

Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định.”

Sang tên sổ đỏ khi được tặng cho đất
Sang tên sổ đỏ khi được tặng cho đất

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

3. Hồ sơ tặng cho đất

     Căn cứ theo Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính về việc tặng cho đất đai như sau:

     “3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận gồm có:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK;

b) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

c) Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

d) Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).”

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về sang tên sổ đỏ khi được tặng cho đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


Bài viết có liên quan:

  • LỆ PHÍ SANG TÊN SỔ ĐỎ – TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 19006184
  • TƯ VẤN THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ – TƯ VẤN 19006184
  • THỦ TỤC VÀ LỆ PHÍ SANG TÊN SỔ ĐỎ