SAI SÓT THÔNG TIN SỔ ĐỎ PHẢI LÀM SAO-TỔNG ĐÀI 19006184

0
29

     Câu hỏi:Chào luật sư, mong luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề sai sót thông tin sổ đỏ như sau: gia đình tôi có một mảnh đất được cấp sổ đỏ, tuy nhiên khi nhận sổ đỏ về thì tôi thấy họ của tôi bị sai và thiếu tên đệm. Luật sư cho tôi hỏi phải làm thế nào ? Cảm ơn luật sư!

Sai sót thông tin sổ đỏ – 19006184


Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2013
  • Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
  • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

sai sót thông tin sổ đỏ
sai sót thông tin sổ đỏ

     Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn 19006184  của chúng tôi, với câu hỏi:Sai sót thông tin sổ đỏ. Luật sư xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Sai sót thông tin sổ đỏ

     Theo khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 quy định về cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ có trách nhiệm đính chính sổ đỏ đã cấp khi có sai sót trong các trường hợp sau đây:

     Thứ nhất, có sai sót thông tin sổ đỏ về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp sổ đỏ của người đó

     Thứ hai, có sai sót thông tin sổ đỏ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

     Theo thông tin bạn đưa thì trong sổ đỏ của bạn, họ của bạn đã bị sai và thiếu tên đệm. Như vậy thì bạn đã bị sai sót thông tin sổ đỏ thuộc trường hợp thứ nhất “có sai sót trong tên gọi..” nên bạn cần phải đính chính lại thông tin đã bị sai sót và cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận cho bạn có trách nhiệm đính chính lại thông tin sai sót.

2. Thủ tục chỉnh sửa sai sót thông tin sổ đỏ

     Căn cứ theo Điều 86 NĐ 43/2014/ NĐ-CP và Điều 3 TT24/2014 TT-BTNMT thì khi bạn bị sai sót thông tin sổ đỏ bạn cần thực hiện các thủ tục sau :

Bước 1. Chuẩn bị một bộ hồ sơ và nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ bao gồm:

+  Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót.

+ Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

+ Ngoài ra bạn bị sai thông tin tên gọi thì cần thêm bản sao sổ hộ khẩu, bản sao giấy khai sinh, bản sao chứng minh thư nhân dân.

Bước 2. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; sau đó lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

     Trường hợp bạn muốn cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

sai sót thông tin sổ đỏ
sai sót thông tin sổ đỏ

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

.3. Thời gian cấp lại sổ đỏ khi có sai sót thông tin sổ đỏ

     Đối với trường hợp của bạn sai sót thông tin sổ đỏ thì tại điểm p khoản 2 và khoản 4 điều 61 NĐ 43/2014/ NĐ-CP quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Lưu ý thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.)

     Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

     Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề sai sót thông tin sổ đỏ. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.