QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI ĐƯỢC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 2018.

0
27

Hỏi: Xin chào Luật sư, nhờ luật sư tư vấn giúp tôi các vấn đề liên quan đến Thẻ bảo hiểm y tế 2018. Ngày 2/3/2018, tôi được công ty cấp cho thẻ bảo hiểm y tế 2018. Trong hợp đồng, có quy định rằng tôi sẽ được hưởng các quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Vậy, sau khi được công ty cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018, tôi sẽ được hưởng các quyền lợi nào theo quy định của pháp luật hiện nay? Xin cảm ơn luật sư.

Quyền lợi của người lao động sau khi được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018.


Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất Luật bảo hiểm y tế 2008 và luật sửa đổi năm 2014.


Thẻ bảo hiểm y tế 2018
                Thẻ bảo hiểm y tế 2018

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề Quyền lợi mà người lao động được hưởng sau khi được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018 của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp:

     Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 thì những đối tượng phải bắt buộc đóng bảo hiểm y tế khi làm việc tại các doanh nghiệp, công ty như sau:

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);…”

     Theo quy định trên, những người lao động làm việc theo hợp đồng từ 3 tháng trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn,… sẽ phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc tại công ty.

     Vì công ty đã cấp thẻ bảo hiểm y tế  2018 cho bạn nên bạn thuộc nhóm đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật năm 2018.

 2.Các quyền lợi được hưởng sau khi được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018:

     Sau khi tham gia bảo hiểm y tế và được nhận thẻ bảo hiểm y tế, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi theo quy định của pháp luật tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế  thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

  1. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

      Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này“.

     Bên cạnh đó, căn cứ khoản 2 Điều 28 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 cũng quy định như sau:

2. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này trước khi ra viện“.

     Như vậy, theo những quy định trên, các quyền lợi mà bạn được hưởng sau khi tham gia bảo hiểm y tế 2018 là:

+ Khi bạn tham gia đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; chuyển tuyến điều trị và làm các thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH hợp nhất luật BHYT 2008 và 2014 thì sẽ được hưởng các quyền lợi như khoản 1 Điều 22 nêu trên.

+ Ngoài ra, bạn còn được hưởng các quyền lợi về tỷ lệ thanh toán khi bạn đi khám chữa bệnh không đúng tuyến theo khoản 3 Điều 22 và các quyền lợi về mức hưởng khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế  tại các trạm y tế xã, hoặc phòng khám đa khoa,… theo khoản 4 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014

+ Bên cạnh đó, quyền lợi khác được quy định tại khoản 2 Điều 28Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 đó là  trong trường hợp cấp cứu, bạn được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào nhưng bạn phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thẻ bảo hiểm y tế 2018
                   Thẻ bảo hiểm y tế 2018

  TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

      Hơn nữa, một điểm mà chúng tôi muốn lưu ý với bạn đó là những quyền lợi mà bạn được hưởng đã phát sinh từ khi bạn tham gia bảo hiểm y tế tại công ty chứ không phải chỉ phát sinh sau khi bạn được công ty cấp cho thẻ bảo hiểm y tế 2018.

     Như vậy, thẻ bảo hiểm y tế 2018 là căn cứ để bạn được hưởng các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Và sau khi cấp thẻ, bạn sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi của một người tham gia bảo hiểm y tế bình thường. Số tiền bạn đóng bảo hiểm y tế sẽ được đưa vào quỹ bảo hiểm y tế và đảm bảo các quyền lợi cho bạn khi cần. 

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề Quyền lợi mà người lao động được hưởng sau khi được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018 của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

  • Trường hợp nào người lao động được cấp thẻ bảo hiểm y tế 2018?
  • Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật 2018
  • Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 2018