QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ VIỆC XÓA KỶ LUẬT VÀ GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH

0
14

Hỏi: Tôi có một thắc mắc về việc xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật. Tôi từng bị công ty xử lý kỷ luật khiển trách và kéo dài thời hạn nâng lương. Việc xử lý kỷ luật này có ảnh hưởng đến công việc của tôi ở công ty. Vậy khi nào thì tôi mới được công ty xóa kỷ luật lao động? Mong luật sư giải đáp cho tôi về các quy định liên quan đến vấn đề trên.  Tôi xin cảm ơn luật sư rất nhiều!

Quy định của pháp luật về việc xóa kỷ luật và giảm thời hạn chấp hành.


Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động 2012


xóa kỷ luật và giảm thời hạn chấp hành
Xóa kỷ luật và giảm thời hạn chấp hành

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề Quy định của pháp luật về việc xóa kỷ luật và giảm thời hạn chấp hành của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

     Quy định về vấn đề trên được ghi nhận tại điều 127 Bộ luật Lao động 2012:

“Điều 127. Xoá kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

  1. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật. Trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức thì sau thời hạn 03 năm, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm.
  2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.”

     Từ quy định trên, ta có thể thấy các nhà làm luật đề cập đến các hình thức xử lý kỷ luật trừ việc sa thải người lao động. Do đó, ta có thể hiểu rằng việc xóa kỷ luật chỉ đặt ra đối với các hình thức kỷ luật mà sau đó các bên tiếp tục duy trì quan hệ lao động, không áp dụng đối với người lao động đã bị sa thải. Cụ thể, việc xóa kỷ luật chỉ áp dụng đối với trường hợp người lao động bị khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng. Vì trong hai trường hợp này, về cơ bản, người lao động vi phạm ở mức độ chưa nghiêm trọng, chưa ảnh hưởng lớn đến trật tự, nề nếp trong đơn vị, cần thiết tạo cơ hội cho họ khắc phục, sửa chữa. Nên sau khi được xóa kỷ luật, họ được khôi phục quyền lợi (được nâng lương) theo quy định của pháp luât.

     Trường hợp người lao động bị kỷ luật cách chức, tức là người lao động không còn đủ phẩm chất, trình độ, khả năng đảm đương chức vụ được giao, nên không thể khôi phục lại chức vụ cho người lao động sau một thời gian nhất định. Vì thế nếu người lao động tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm để áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn.

xóa kỷ luật và giảm thời hạn chấp hành
xóa kỷ luật và giảm thời hạn chấp hành

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Riêng trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương thì được giảm thời hạn kỷ luật.Việc giảm thời hạn kỷ luật không đặt ra đối với hình thức khiển trách. Bởi vì hình thức khiển trách là hình thức kỷ luật nhẹ, thời hạn kỷ luật ngắn, về cơ bản không ảnh hưởng tới công việc và thu nhập của người lao động.

     Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý về điều kiện để được giảm thời hạn kỷ luật đối với người lao động bị cách chức là:

+  Người lao động đã chấp hành được một nửa thời hạn kỷ luật;

+ Có sửa chữa tiến bộ.

     Như vậy, đối với từng hình thức xử lý kỷ luật khác nhau thì việc xóa kỷ luật hay giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động tại đơn vị sẽ khác nhau.

    Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Công ty không giao kết hợp đồng lao động với người lao động

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần