Quy định của pháp luật về hoàn trả chi phí đào tạo của người lao động

0
24

Hỏi: Chào công ty, tôi có một câu hỏi muốn nhờ công ty tư vấn. Tôi vào làm việc tại công ty M theo hợp đồng không xác định thời hạn từ tháng 7/2013. Đến tháng 4/2014 tôi được công ty cho đi đào tạo tại nước ngoài một năm với chi phí là 300 triệu đồng cùng cam kết trở lại làm việc cho công ty trong vòng 5 năm. Tuy nhiên,  tôi mới làm việc được 2 năm do điều kiện của gia đình mà tôi có nhu cầu xin vào làm việc tại công ty khác. Vậy công ty cho tôi hỏi tôi có thể chấm dứt hợp đồng lao động với công ty M được không và tôi có phải bồi thường gì cho công ty hay không?.

Quy định của pháp luật về hoàn trả chi phí đào tạo của người lao động


-Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012.


hoàn trả chi phí đào tạo

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo pháp luật hiện nay của anh chúng tôi xin tư vấn  như sau:

1.Chấm dứt hợp đồng lao động giữa anh và công ty M.

Theo Điều 37 Bộ luật lao động 2012 có quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Căn cứ vào dữ liệu mà anh cung cấp thì anh có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty M. Do đó theo khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động 2012 thì anh hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Tuy nhiên, anh phải thông báo cho công ty trước 45 ngày. Do đó, khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty M thì anh phải thực hiện thủ tục thông báo cho công ty biết việc mình nghỉ việc trước một khoảng thời gian nhất định để công ty chủ động bố trí người làm việc thay vị trí của anh.

hoàn trả chi phí đào tạo

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2.Vấn đề bồi thường giữa anh và công ty M.

Theo như anh cung cấp thì công ty M có bỏ 300 triệu cho anh đi đào tạo tại nước ngoài với cam kết anh sẽ trở lại làm việc cho công ty trong vòng 5 năm. Như vậy, giữa anh và công ty M đã ký kết  hợp đồng đào tạo nghề.

Mà theo quy định tại Điều 62 Bộ luật lao động 2012, các vấn đề liên quan tới hợp đồng đào tạo nghề bao gồm:

Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Nghề đào tạo;

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c) Chi phí đào tạo;

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Như vậy, nếu như anh muốn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty M  thì có thể anh phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty (300 triệu) nếu như trong hợp đồng đào tạo nghề giữa anh và công ty có thỏa thuận rõ ràng về trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo khi không làm đủ thời gian cam kết với công ty. Ngược lại, nếu hợp đồng đào tạo nghề giữa anh và công ty M không có thỏa thuận gì về vấn đề này thì có thể anh không phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của anh . Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.

Bài viết tham khảo: