Quy định của pháp luật về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

0
51

     Chào Luật sư, tôi tên là T (nam), là cán bộ làm việc tại cơ quan nhà nước thuộc tỉnh H từ năm 2010. Ngày 21/12/2017, trên đường đi thăm gia đình người bạn tôi bị tai nạn giao thông phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện 2 tháng. Sau khi ra viện, Hội đồng giám định y khoa kết luận tôi suy giảm 55% khả năng lao động. Lúc này do sức khỏe yếu và đã 45 tuổi nên tôi muốn xin nghỉ việc. Tôi có tìm hiểu qua mạng và thấy rằng trường hợp của tôi sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vậy tôi muốn hỏi, trong trường hợp này tôi có được hưởng hay không.  Nếu được hưởng thì mức hưởng và cách tính bảo hiểm  xã hội 1 lần như thế nào với số tiền lương tôi được nhận như sau:

-Năm 2010 là 3.000.000 đồng

-Năm 2011 là 3,500.000 đồng

-Năm 2012 là 4.000.000 đồng

-Năm 2013 là 4,500.000 đồng

-Năm 2014  là 5000.000 đồng

-Năm 2015 đến năm 2017 là 6.000.000 đồng.


Quy định của pháp luật về cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Luật bảo hiểm xã hội 2014.


cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần
          cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

     Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề điều kiện và cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần của anh theo quy định của pháp   luật chúng tôi xin tư vấn  như sau:

1.Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, do anh là cán bộ làm việc trong cơ quan nhà nước nên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc :

“1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;..”

2.Quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội

     Căn cứ vào dữ liệu mà anh cung cấp, chúng tôi thấy trường hợp của anh tuy không đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng nhưng anh sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần vì đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

-Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần:

     Căn cứ tại  khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 người lao động sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu”.

     Như vậy theo Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 anh không thuộc trường hợp nào để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, xét trên thực tế những trường hợp của anh xảy khá là nhiều và nếu giữ nguyên Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội thì nó sẽ vô tình hạn chế khá nhiều quyền lợi của những người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu hàng tháng. Do đó, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách bảo hiểm  xã hội một lần đối với người lao động.

“Điều 1.

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần”.

     Do đó, căn cứ vào quy định trên nếu anh  sau một năm nghỉ việc không tiếp tục tham gia  đóng bảo hiểm xã hội và nếu có yêu cầu thì anh sẽ  được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần
              cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

-Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

     Căn cứ vào khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Cách tính mức bảo hiểm xã hội một lần:

-Từ năm 2010 -2014, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội anh sẽ được hưởng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

  • Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần=(1,5*tiền lương tháng)*5 năm.

-Từ năm 2014-2017, mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội anh sẽ được hưởng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

  • Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần=(2*tiền lương tháng)*3năm.

     Do đó, cách tính bảo hiểm xã hội một lần của anh như sau:

-Năm 2010: 3.000.000 ×12 tháng=36.000.000 đồng

-Năm 2011: 3,500.000×12 tháng=42.000.000 đồng

-Năm 2012: 4.000.000×12 tháng=48.000.000 đồng

-Năm 2013: 4,500.000 ×12 tháng=54.000.000 đồng

-Năm 2014: 5.000.000 ×12 tháng=60.000.000 đồng

-Từ năm 2015 đến năm 2017: (3×12)×6.000.000=216.000.000 đồng

Tổng số lương đóng bảo hiểm xã hội là =36.000.000+42.000.000+48.000.000+54.000.000+60.000.000+216.000.000=456.000.000 đồng

Mức bình quân đóng=456.000.000 đồng ÷ 96 tháng= 4.750.000 đồng

Số tiền bảo hiểm xã hội một lần được hưởng= 4.750.000.×5(năm)×1,5(hệ số)+4.750.000 ×3(năm) ×2(hệ số)=64.125.000 đồng.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề điều kiện hưởng và cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định của pháp luật đối với câu  hỏi của anh. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, anh vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Đối tượng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bình quân tiền lương tháng để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2018