PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐÌNH CÔNG HỢP PHÁP.

0
24

     Hỏi: Nhờ luật sư tư vấn giúp em và các đồng nghiệp của em như sau: Em hiện đang làm công nhân cho công ty sản xuất giày da. Vì dạo này sếp em muốn đẩy nhanh tiến độ làm việc, tăng năng suất và sản phẩm nên đã ra quyết định yêu cầu tất cả các công nhân phải làm tăng ca thêm 3 giờ mỗi ngày (sáng từ 7h30 đến 12h; chiều từ 13h30 đến 22h) và vẫn giữ nguyên mức lương đó. Công việc của chúng em rất vất vả và bây giờ lại phải làm nhiều thế này thì làm gì có đủ thời gian cho gia đình và chăm con. Chúng em đã nhiều lần viết đơn lên yêu cầu phải giảm giờ làm hoặc  tăng lương thêm cho công nhân nhưng đều không được chấp nhận. Vậy, theo luật sư, công ty em tăng ca làm như vậy có đúng pháp luật hay chưa và chúng em có nên Đình công không ạ? Nếu Đình công hợp pháp thì phải tuân thủ theo những quy định nào ạ? Em xin cảm ơn.

Pháp luật quy định như thế nào về các điều kiện đình công hợp pháp?


Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Lao động 2012


đình công hợp pháp

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề các điều kiện đình công hợp pháp của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

     Đình công là một hiện tượng xã hội khá phổ biến trong xã hội ngày nay. Pháp luật tạo ra cho người lao động quyền được đình công khi họ cảm thấy bất công với các yêu cầu của người sử dụng lao động. Pháp luật quy định về Đình công tại Điều 209 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“Điều 209. Đình công

  1. Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
  2. Việc đình công chỉ được tiến hành đối với các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 206 của Bộ luật này.”

     Theo như dữ liệu của bạn cung cấp, chúng tôi xin được tóm tắt lại như sau:

+ Bạn đang làm công nhân tại công ty sản xuất giày da.

+ Gần đây, công ty bạn muốn tăng năng suất và số lượng sản phẩm nên đã ra quyết định yêu cầu công nhân phải làm thêm giờ (thêm 3 giờ/ngày) và vẫn giữ nguyên lương.

+ Bạn đã nhiều lần nộp đơn yêu cầu công ty giảm giờ làm hoặc tăng lương nhưng không được chấp nhận

     Như vậy, bạn muốn yêu cầu chúng tôi tư vấn về các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện để đình công hợp pháp.

     Theo những dữ liệu trên, thời gian làm việc tại công ty của bạn là từ 7h30 sáng đến 12h trưa và từ 13h30 đến 22h tối, tức là một ngày bạn phải làm là 13 tiếng.

Căn cứ theo điều 104 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

  1. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần……….”

     Tuy nhiên, vì công ty bạn thuộc công ty sản xuất giày da nên có thể được tăng ca theo quy định tại Nghị định 45/2013/NĐ-CP. Cụ thể được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định về các điều kiện để tăng ca như sau:

“Điều 4. Làm thêm giờ 

  1. Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định như sau:a) Các trường hợp sau đây được tổ chức làm thêm:- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;– Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.b) Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.”

     Do vậy, công ty bạn có thể tổ chức làm thêm giờ nhưng phải tuân thủ quy định về làm thêm giờ được quy định tại khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động 2012:

“2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.”

    Theo thông tin bạn đưa ra, công nhân công ty bạn không đồng tình với quyết định làm thêm giờ của công ty và đã có ý kiến lên ban quản lý. Do đó, theo điểm a khoản 2 nêu trên, công ty bạn sẽ không được phép tổ chức làm thêm giờ cho công nhân.

     Trong trường hợp của bạn, nếu công ty vẫn cố quyết định làm thêm giờ như vậy, bạn và tập thể lao động có thể tổ chức Đình công để đảm bảo quyền lợi và thời giờ nghỉ ngơi của mình. Pháp luật không quy định về các điều kiện Đình công nhưng ta có thể hiểu Đình công được thực hiện khi có đủ các yếu tố sau:

+ Khi bạn và các công nhân khác có yêu sách nhưng không được phía công ty chấp nhận.

+ Đình công có sự lãnh đạo của tập thể đại diện người lao động tại cơ sở.

+ Đình công là sự nghỉ việc tạm thời và dựa trên tinh thần tự nguyện cũng như yếu tố tập thế.

+ Việc đình công chỉ được tiến hành đối với các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 206 của Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“3. Sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.

Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành thì sau thời hạn 03 ngày, tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công.”

     Bên cạnh đó, để Đình công hợp pháp, bạn phải đảm bảo rằng cuộc Đình công của bạn không thuộc một trog các trường hợp sau được quy định tại Điều 215 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“Điều 215. Những trường hợp đình công bất hợp pháp

  1. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
  2. Tổ chức cho những người lao động không cùng làm việc cho một người sử dụng lao động đình công.
  3. Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết theo quy định của Bộ luật này.
  4. Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định.
  5. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công.”
đình công hợp pháp

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Như vậy, các trường hợp đình công bất hợp pháp bao gồm:

+ Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích: Tức là mục đích của bạn không phải là để đảm bảo lợi ích cho chính mình và cho tập thể người lao động.

+ Tổ chức cho những người lao động không cùng làm việc cho một người sử dụng lao động đình công: Trường hợp này xảy ra khi nhiều người lao động tại nhiều cơ sở cùng tổ chức Đình công. Điều này dẫn đến việc phức tạp hóa cuộc đình công và khó có thể kiểm soát được.

+ Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết theo quy định của pháp luật:

+ Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định. Chính phủ quy định các doanh nghiệp mà ở đó người lao động được phép thực hiện quyền đình công của mình.

+ Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công.

     Do đó, trong trường hợp của bạn, bạn có thể Đình công để đạt được mục đích là tăng lương giảm giờ làm tại công ty của bạn. Và khi tổ chức Đình công, bạn chỉ cần đảm bảo rằng không thuộc một trong các trường hợp Đình công bất hợp pháp nêu trên là được.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề tạm đình chỉ công việc của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

 Tạm đình chỉ công việc của bạn

Quy định của pháp luật về việc xóa kỷ luật và giảm thời hạn chấp hành

Phạt tiền hoặc trừ lương đối với người lao động vi phạm nội quy