Pháp luật hiện hành quy định các trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

0
24

      Hỏi:Chào luật sư, tôi tên là M, tôi mới vào làm việc tại Công ty vật liệu xây dựng. Khi tôi vào làm việc tại công ty thì tôi được tham gia bảo hiểm xã hội và tôi có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, được cấp sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tôi có một thắc mắc là trong trường hợp tôi bị mất sổ bảo hiểm xã hội thì có được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội mới không và hồ sơ xin cấp lại như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Pháp luật hiện hành quy định các trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội


Cơ sở pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.


cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

       Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề các trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của anh, chúng tôi xin tư vấn cho anh như sau:

1.Những trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

      Căn cứ tại khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH có quy định:

“2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng”.

       Như vậy, theo quy định của pháp luật những trường hợp người lao động được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội gồm:

-Một là, người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp mất, hỏng sổ bảo hiểm xã hội.

-Hai là, sẽ được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh.

-Ba là, người lao động cũng sẽ được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi thay đổi số sổ.

-Bốn là, trường hợp cơ quan BHXH làm mất hoặc hỏng sổ bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp lại sổ BHXH, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội. Sổ bảo hiểm xã hội thu hồi phải lưu cùng hồ sơ cấp lại sổ BHXH.

       Do đó, theo các quy định của pháp luật nếu anh thuộc một trong những căn cứ  trên thì anh sẽ thuộc trường hợp  được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.

2.Hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

  • Thành phần hồ sơ

      Theo Điều 97 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

“Điều 97. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội

1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:

a) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

2. Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động;

b) Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng…”

       Bên cạnh đó, Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH đã có hướng dẫn cụ thể về  hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong từng trường hợp như sau:

“Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng
1.1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH
2.1. Thành phần hồ sơ
a) Người tham gia
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
– Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01).
b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)…”

cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

-Trường hợp 1:Sổ bảo hiểm xã hội bị mất

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+Tờ khai tham gia BHXH (TK1-TS).

-Trường hợp 2:Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tahngs, năm sinh; giới tính, dân tộc, quốc tịch; điều chỉnh nội dung ghi trên sổ bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ gồm:

+Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH (Mẫu TK1-TS).

+Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc.

+Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/ thẻ căn cước/hộ chiếu.

+Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

  • Thời gian cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

       Căn cứ tại khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH :

“2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian”

       Như vậy, theo quy định của pháp luật tùy từng trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết cho anh trong thời gian tương ứng.

        Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với về vấn đề các trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội  của anh. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, anh vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết tham khảo:

Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con – Tổng đài tư vấn 19006184

Có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ thai sản không?