NỘI DUNG CỦA NỘI QUY LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

0
55

Hỏi: Nhờ luật sư tư vấn cho tôi về các nội dung khi xây dựng nội quy lao động. Tôi nghe nói, khi ban hành nội quy thì phải tham khảo ý kiến của người lao động có đúng không? Và vì sao pháp luật lại quy định như vậy? Nếu tôi không tham khảo ý kiến của họ thì có bị coi là trái với quy định của pháp luật hay không? Tôi xin cảm ơn luật sư.

Nội dung của nội quy lao động theo quy định pháp luật hiện hành


 Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động 2012

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung của Bộ luật Lao động 2012


nội dung của nội quy lao động
nội dung của nội quy lao động

    Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề nội dung của nội quy lao động theo quy định pháp luật hiện hành của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

    Theo pháp luật hiện hành, nội dung nội quy được quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“Điều 119. Nội quy lao động

  1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
  2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

  1. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
  2. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.”

     Nội dung của nội quy còn được quy định tại Điều 27 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung của Bộ luật Lao động 2012:

Điều 27. Nội dung của nội quy lao động

Những nội dung chủ yếu của nội quy lao động theo Khoản 2 Điều 119 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

  1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.
  2. Trật tự tại nơi làm việc: Quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình).
  3. An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: Trách nhiệm nắm vững các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.
  4. Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.
  5. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

     Như vậy, theo quy định nêu trên, các nội dung nội quy bao gồm:

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

+ Trật tự tại nơi làm việc

+ An toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động

+ Bảo vệ tài sản, bí mật kinh doanh,…

+ Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các hình thức xử lý kỷ luật người lao động.

     Căn cứ theo khoản 3 Điều 119 Bộ luật Lao động 2012, trước khi ban hành nội quy lao động, bạn phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Nếu bạn không làm thì sẽ bị coi là trái với quy định của pháp luật và sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động của công ty/doanh nghiệp bạn sau này.

nội dung của nội quy lao động
nội dung của nội quy lao động

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Pháp luật quy định bạn phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở là để nhằm đảm bảo nguyên tắc “cơ chế ba bên” trong lao động. Theo quan điểm của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), “Cơ chế ba bên” có nghĩa là bất kể hệ thống các mối quan hệ lao động nào, trong đó Nhà nước, người sử dụng lao động, người lao động là những nhóm độc lập, mỗi nhóm thực hiện những chức năng riêng. Tổ chức đại diện của người lao động do những người lao động lập nên trên cơ sở của nguyên tắc tự do, tự nguyện, không trái luật với chức năng chủ yếu là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Do vậy, khi bạn ban hành nội quy lao động, bạn sẽ phải tham khảo ý kiến của họ vì đối tượng chính mà nội quy lao động hướng đến là người lao động. Họ được quyền có tiếng nói và cùng với bạn xây dựng nội quy lao động tại cơ sở để đảm bảo quyền và lợi ích của mình.

     Khi bạn có sự tham khảo ý kiến của họ thì khi xảy ra tranh chấp hoặc các vấn đề có liên quan đến các hình thức xử lý kỷ luật người lao động thì sẽ dễ dàng hơn đối với bạn và công ty. Đảm bảo sự bình đẳng giữa bên lao động và bên sử dụng lao động trong công ty.

     Như vậy, trước khi ban hành nội quy lao động, bạn phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động để đảm bảo quyền và lợi ích của họ cũng như quyền và lợi ích của chính công ty bạn.

    Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Vấn đề thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp

Rút ngắn thời giờ làm việc cho người lao động cao tuổi 

Công ty chấm dứt hợp đồng vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ