NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH – 19006184

0
28

Hỏi: Chào luật sư, luật sư có thể cho tôi biết những thông tin liên quan đến hồ sơ địa chính được không ạ? Tôi xin cảm ơn luật sư.

Những điều cần biết về hồ sơ địa chính


Cơ sở pháp lý:


Tổng đài tư vấn 19006184
Tổng đài tư vấn 19006184

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về các thông tin liên quan đến hồ sơ địa chính, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

     1. Hồ sơ địa chính là gì?

     Là tập hợp tài liệu thể hiện thông tin chi tiết về tình trạng và hiện trạng pháp lý của việc quản lý, sử dụng các thửa đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

     Như vậy, hồ sơ địa chính được lập ra để nhà nước thực hiện việc quản lý đất đai và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

     2. Thành phần hồ sơ địa chính

     Thành phần hồ sơ địa chính được quy định tại Điều 4 Thông tư Số: 24/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

     a) Đối với địa phương xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính được lập dưới dạng số và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai, gồm có các tài liệu sau: 

  • Tài liệu điều tra đo đạc địa chính gồm bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;
  • Sổ địa chính;
  • Bản lưu Giấy chứng nhận.

     b) Đối với địa phương chưa có cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính gồm:

  • Tài liệu điều tra đo đạc địa chính và bản lưu Giấy chứng nhận lập dưới dạng giấy và dạng số nếu có;
  • Sổ địa chính lập dưới dạng giấy và dạng số nếu có;
  • Sổ theo dõi biến động đất đai lập dưới dạng giấy.
Tổng đài tư vấn 19006184
Tổng đài tư vấn 19006184

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     3. Nguyên tắc lập, cập nhật, chỉnh lý

     Về nguyên tắc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ được quy định tại Điều 5 Thông tư Số: 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính như sau:

“1. Hồ sơ địa chính được lập theo từng đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

2. Việc lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính phải theo đúng trình tự, thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật đất đai.

3. Nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính phải bảo đảm thống nhất với Giấy chứng nhận được cấp (nếu có) và phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng đất.”

     4. Giá trị pháp lý hồ sơ địa chính
  • Là cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước giao đất quản lý theo quy định của pháp luật.
  • Hồ sơ dạng giấy, dạng số có giá trị pháp lý như nhau.
  • Khi có sự không thống nhất thông tin giữa các tài liệu hồ sơ địa chính thì cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu các tài liệu trong hồ sơ địa chính và hồ sơ thủ tục đăng ký  để xác định thông tin có giá trị pháp lý làm cơ sở chỉnh lý thống nhất

Trên đây là nội dung tư vấn về những điều cần biết liên quan đến hồ sơ địa chính. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, nếu còn bất kì vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ đến  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h: 19006184 để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể hơn.


Các bài viết liên quan: