Những điểm mới về quyền nhân thân của vợ chồng theo Luật HNGĐ 2014

0
49

     Hỏi: Chào Luật sư, quyền nhân thân của vợ chồng được Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như thế nào? Phân tích những điểm mới so với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000? Mong Luật sư giải đáp!

Những điểm mới về quyền nhân thân của vợ chồng theo Luật HNGĐ 2014


Căn cứ pháp lý:

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014


Quyền nhân thân của vợ chồng
            Quyền nhân thân của vợ chồng

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về quyền nhân thân của vợ chồng được Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như thế nào và những điểm mới so với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 chúng tôi xin tư vấn như sau:

     Quyền nhân thân của vợ chồng trong Luật HN&GĐ 2014 (Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014) được quy định tại Mục 1. Quyền và nghĩa vụ về nhân thân – Chương III. Quan hệ giữa vợ và chồng, bao gồm 7 Điều, từ Điều 17 đến Điều 23. Từ đó cho thấy sự thay đổi về mặt hình thức cũng như nội dung của các quy định về quyền nhân thân trong Luật HN&GĐ 2014 so với Luật HN&GĐ 2000.

    1. Về mặt nội dung

     Các quyền nhân thân của vợ chồng quy định trong Luật HN&GĐ 2014 được nhóm vào một mục riêng. Các quy định này được nhóm thành 3 mục riêng biệt, trong đó Mục 1 quy định về quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ chồng.

     Việc nhóm các mục riêng biệt cho thấy quyền nhân thân của vợ chồng cũng quan trọng như những quyền khác như quyền tài sản hay quyền đại diện giữa vợ chồng. Tránh trường hợp có rất nhiều người cho rằng giữa vợ chồng vấn đề quan trọng nhất là vấn đề về tài sản.  Vì vậy, giữa vợ chồng thì nên xem trọng yếu tố tình cảm, sự tôn trọng nhau giữa vợ và chồng trong hôn nhân. 

     Ngoài ra, việc cho các mục riêng biệt như thế này giúp cho người tìm đọc dễ dàng hơn, tiện lợi hơn.

  2. Về quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng

    Trong Luật HN&GĐ 2014 có 7 Điều, nhiều hơn 1 Điều so với Luật HN&GĐ 2000. Luật HN&GĐ 2014 có thêm Điều 18 quy định về Bảo vệ quyền, nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ, chồng như sau:

    “Quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ”.

     Đây là một quy định hoàn toàn mới. Việc quy định điều luật này khẳng định tầm quan trọng của quyền nhân thân giữa vợ chồng, khẳng định quyền nhân thân cần được vợ chồng, pháp luật tôn trọng quan tâm hơn nữa.

   3. Một số điều luật khác

     Nội dung Điều 17 quy định về Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng theo Luật HN&GĐ 2014 có thêm đoạn: “trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp, Luật này và các luật khác có liên quan”.

     Quy định của Luật HN&GĐ 2014 rõ ràng và đầy đủ hơn Luật HN&GĐ 2000. Vợ chồng không chỉ có có quyền, nghĩa vụ ngang nhau đối với các vấn đề, các công việc trong gia đình mà trong cả việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân. Sự bình đẳng ở đây được thể hiện không chỉ trong gia đình mà còn thể hiện sự bình đẳng cả trong các mối quan hệ xã hội khác.

     Điều 19 quy định về Tình nghĩa vợ chồng được bổ sung Khoản 2: “Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác”.

Quyền nhân thân của vợ chồng
             Quyền nhân thân của vợ chồng

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Điều 20 quy định về lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng, Luật HN&GĐ 2014 quy định “Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận…” thay cho cụm từ “do vợ chồng lựa chọn” theo Luật HN&GĐ 2000. Việc thay đổi như vậy lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc sống chung giữa vợ chồng.

     Điều 21, Điều 22 theo Luật HN&GĐ 2014 đều được bỏ đoạn quy định Điều 21 bỏ Khoản 2 “Cấm vợ, chồng có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau”; Điều 22 bỏ đoạn “không được cưỡng ép, cản trở nhau theo hoặc không theo một tôn giáo nào” so với Luật HN&GĐ 2000. Việc quy định lược bỏ này nhằm nhấn mạnh và nâng cao sự tôn trọng và ý thức việc tôn trọng nhau giữa vợ và chồng.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan:

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

NAM, NỮ CHUNG SỐNG VỚI NHAU NHƯ VỢ CHỒNG MÀ KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN THEO LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014