Những ai có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật?

0
26

Những ai có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành?

Hỏi: Thưa luật sư, người yêu của tôi bị bố mẹ cô ấy ép kết hôn với một người khác mà cô ấy không yêu thương, tôi có được làm đơn yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hủy việc kết hôn đó hay không?


  • Thủ tục thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn
  • Điều kiện kết hôn theo luật hôn nhân gia đình 2014
  • Tư vấn thủ tục ly hôn theo yêu cầu của một bên

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn những ai có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, theo câu hỏi của bạn thì chúng tôi rất khó có thể xác định việc người yêu bạn kết hôn với người mà cô ấy không yêu thương có phải là “Kết hôn trái pháp luật” hay không. Theo quy định tại khoản 6, Điều 3, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì “Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này”. Điều 8, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về điều kiện kết hôn Điều kiện kết hôn theo luật hôn nhân gia đình 2014

Do đó, trên cơ sở câu hỏi của bạn, chúng tôi chỉ có thể đưa ra những điều kiện để kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình, bạn cần căn cứ vào những trường hợp trên để xác định xem việc kết hôn của người yêu bạn có phải là kết hôn trái pháp luật hay không.

Thứ hai, theo quy định tại Điều 10, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, có quy định về những người có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật như sau:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

  1. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này
  2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ. 

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Như vậy, nếu bạn có đủ các căn cứ để cho rằng việc người yêu mình kết hôn với người khác là trái pháp luật thì bạn hoàn toàn có thể đề nghị cơ quan, tổ chức theo quy định tại điểm b, c và d Khoản 2, Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

 

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.