Người sử dụng lao động có những nghĩa vụ gì đối với lao động nữ?

0
30

     Hỏi: Chào Luật sư, tôi là 1 lao động nữ tôi làm việc cho 1 xí nghiệp nhỏ được 5 năm. Hiện nay tôi có con nhỏ 2 tuổi vì vậy bé ảnh hưởng khá lớn đến việc sắp xếp thời gian làm việc của tôi. Bạn tôi là cho 1 xí nghiệp khác và được xí nghiệp xây dựng nhà trẻ cho các lao động nữ khác có con nhỏ được gửi con ở đó. Tôi cùng nhiều bà mẹ khác trong xí nghiệp yêu cầu xí nghiệp nơi chúng tôi làm việc cũng phải xây dựng nhà trẻ để chúng tôi có thể gửi con ở đó nhưng ông chủ chúng tôi nói rằng xí nghiệp chỉ có trách nhiệm trả lương cho chúng tôi đúng thời hạn còn chúng tôi có trách nhiệm hoàn thành công việc của mình. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi Xí nghiệp nơi tôi làm trả lời như vậy có đúng không? theo Bộ luật lao động hiện hành thì những người kinh doanh như ông chủ xí nghiệp tôi có nghĩa vụ gì đối với lao động là nữ như chúng tôi? Mong Luật sư giải đáp!

Người sử dụng lao động có những nghĩa vụ gì đối với lao động nữ?


Căn cứ pháp lý:

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ


Lao động nữ
Lao động nữ

    Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề những người kinh doanh như ông chủ xí nghiệp bạn có nghĩa vụ gì đối với lao động là nữ của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     Đầu tiên, những người kinh doanh như ông chủ xí nghiệp mà bạn đang làm việc được gọi chung là người sử dụng lao động. Theo khoản 2 Điều 3 Bộ luật lao động 2012:

     “Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.”

     Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo Điều 154 Bộ luật Lao động 2012 gồm:

     “1. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác.

     2. Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ.

     3. Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc.

     4. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ.”

     căn cứ theo quy định trên, khoản 4 có quy định người sử dụng lao động có nghĩa vụ giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ. Ngoài ra Nghị định 85/2015/NĐ – CP hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật lao động còn quy định cụ thể tại Điều 9 như sau:

     “1. Căn cứ điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ do người sử dụng lao động thỏa thuận với đại diện lao động nữ.

     2. Khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo.”

Lao động nữ
Lao động nữ

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Như vậy, ông chủ bạn trả lời rằng xí nghiệp chỉ có nghĩa vụ trả lương cho người lao động là sai. Việc bạn và những lao động nữ khác yêu cầu xí nghiệp xây dựng nhà trẻ là đúng vì đây là một trong các nghĩa vụ mà xí nghiệp nơi bạn làm việc phải thực hiện. Ngoài ra, các bạn có thể yêu cầu xí nghiệp hỗ trợ 1 phần chi phí gửi trẻ thay vì phải xây dựng nhà trẻ.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


CÁCH TÍNH TIỀN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN NĂM 2018

NHỮNG CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN CỦA NHÀ NƯỚC DÀNH CHO LAO ĐỘNG NỮ

THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT