NGHỈ VIỆC TRƯỚC KHI HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

0
31

     Xin chào luật sư!

     Tên tôi là H (35 tuổi), ở huyện Y. Hiện nay, tôi đang làm việc ở một Công ty xuất khẩu gạo. Tôi đang mang thai ở tháng thứ 4 và tôi đang có ý định nghỉ việc ở công ty này. Xin hỏi luật sư, nếu tôi nghỉ việc trước khi sinh ở công ty thì thời gian đóng bảo hiểm theo chế độ thai sản của tôi được tính như thế nào? Nếu tôi nghỉ việc trong thời gian nghỉ thai sản thì tôi có được hưởng chế độ?

Nghỉ việc trước khi hưởng chế độ thai sản


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội

Thông tư 59/2015/ TT-BLDTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều Luật bảo hiểm xã hội


Nghỉ việc trước khi hưởng chế độ thai sản
    Nghỉ việc trước khi hưởng chế độ thai sản

    Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề nghỉ việc trước khi hưởng chế độ thai sản  của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT- BLDTBXH

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội được hướng dẫn như sau:

“b) Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi quy định tại khoản 4 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

   Như vậy, kể từ khi bạn nghỉ việc thì bạn không được tính là đã đóng bảo hiểm xã hội.

   Ngoài ra, nếu người lao động đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con, trong khoảng thời gian từ đi làm trước khi hết hạn nghỉ chế độ thai sản đến khi hết thời hạn nghỉ chế độ thai sản thì bạn vẫn được hưởng theo chế độ thai sản đồng thời bạn vẫn được công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

     Theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT- BLDTBXH

“c) Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nghỉ việc trước khi hưởng chế độ thai sản
                             Nghỉ việc trước khi hưởng chế độ thai sản

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2. Nếu bạn nghỉ việc trước khi sinh con thì bạn không được hưởng chế độ thai sản 

     Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội quy định

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2.Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3.Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

4.Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

      Như vây, theo quy định trên nếu bạn nghỉ việc nghỉ việc trước thời điểm sinh con mà muốn được hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đáp ứng những điều kiện sau:

  • Bạn đã tham gia đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
  • Bạn đã tham gia đóng bảo hiểm đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề nghỉ việc trước khi hưởng chế độ thai sản của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết tham khảo:

Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con – Tổng đài tư vấn 19006184

Có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng chế độ thai sản không?