THỜI GIAN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRÙNG THỜI GIAN NGHỈ HÈ – NQH VIỆT NAM

0
258

     Chào luật sư, cho em hỏi, hiện nay em là giáo viên cấp 2, đang nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của  luật bảo hiểm xã hội tuy nhiên thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè, vậy cho em hỏi em có được hưởng lương 2 tháng hè này không ạ.

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Luật Quang Huy. Về vấn đề thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:


Cơ sở pháp lý

Bộ luật Lao động năm 2012

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

THÔNG TƯ Số: 15/2017/TT-BGDĐT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 28/2009/TT-BGDĐT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Công văn Số: 1125/NGCBQLGD-CSNGCB V/v hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè

THÔNG TƯ Số: 28/2009/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG

Thông tư Số: 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập


Thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè

    Hiện nay có rất nhiều lao động nữ là giao viên có thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè thì vấn đề đặt ra đối với những đối tượng này là liệu họ có được nghỉ bù 2 tháng hè đó hay không, để giải thích rõ hơn về vấn đề thì cần làm rõ một số vấn đề như sau:

     Theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT thì, thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

 • Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).
 • Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Các điều kiện khác theo quy định của bộ luật lao động 2012.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường. Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

     Theo quy định trên thì 2 tháng nghỉ hè của giáo viên được tính là thời gian nghỉ hằng năm. Thời gian này giáo viên không phải đi làm nhưng vẫn được hưởng nguyên lương. Tuy nhiên trường hợp của bạn là thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè nên quyền lợi của bạn trong trường hợp này được quy định tại khoản 3 Công văn Số: 1125/NGCBQLGD-CSNGCB V/v hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của GV trùng với thời gian nghỉ hè như sau:

     Nếu giao viên có thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè thì Hiệu trưởng sẽ xem xét bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên theo đúng quy định của pháp luật. Do đó trường hợp bạn có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật Lao động. Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính.

     Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 141/2011/TT ngày 20/10/2011 của Bộ Tài Chính quy định:

b) Các trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép:

 • Hàng năm căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của cán bộ, công chức; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày nghỉ phép năm.
 • Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành.
 • Thời gian chi trả: Được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.”

     Trường hợp bạn có đơn xin nghỉ phép trước hoặc sau khi nghỉ thai sản, nhưng do yêu cầu công tác mà nhà trường không bố trí được thời gian cho bạn nghỉ phép hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm, thì căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của bạn, Hiệu trưởng sẽ quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho bạn.

     Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành. Thời gian chi trả được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm.

    Như vậy trong trường hợp của bạn khi có thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè thì có hai hướng giải quyết cho bạn như sau:

 • Thỏa thuận với hiệu trưởng trường học, để được bố trí thơi gian nghỉ phép hàng năm bù cho bạn khi bị trùng thời gian nghỉ như vậy ( Về số ngày nghỉ này người ta thường xét đến bạn còn bao nhiêu ngày nghỉ phép năm để xét thêm cho bạn nghỉ thêm số ngày)
Thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè
Thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè

Pháp luật quy định về số ngày nghỉ phép hàng năm như sau

 1. 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
 2. 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
 3. 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Đặc biệt, “Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.

 •      Nếu không bố trí được ngày nghỉ phép cho bạn thì bạn sẽ được hỗ trợ tiền bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài Chính.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời thắc mắc về thời gian nghỉ chế độ thai sản trùng thời gian nghỉ hè của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật hôn nhân và gia đình qua HOTLINE19006184 của  Luật Quang Huy để được giải đáp.

Trang trọng./.


Bài viết liên quan: