NGHỈ HƯU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2018

0
23

     Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi về vấn đề nghỉ hưu khi có quyết định tinh giản biên chế năm 2018. Tôi là nữ năm nay 54 tuổi đã đóng được 28 năm bảo hiểm xã hội, theo quy định của pháp luật thì tôi còn 1 năm nữa thì đủ tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên hiện nay sức khỏe tôi hơi yếu với lại cơ quan tôi đang có quyết định tinh giản biên chế nên tôi muốn nghỉ luôn, vậy tôi nghỉ hưu khi có quyết định tinh giản biên chế này có được hưởng thêm những quyền lợi gì không, vì tôi thấy trước đó đồng nghiệp tôi nghỉ được trợ cấp thêm 3 tháng tiền lương gì đó, vậy trường hợp của tôi thì sao ? Mong quý luật sư giải đáp, tôi rất cảm ơn.

Nghỉ hưu khi có quyết định tinh giản biên chế năm 2018


Cơ sơ pháp lý:

Nghị định Số: 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế


Nghỉ hưu khi có quyết định tinh giản biên chế năm 2018

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề thắc mắc nghỉ hưu khi có quyết định tinh giản biên chế năm 2018 của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Đối tượng được nghỉ hưu khi có quyết định tinh giản biên chế năm 2018

     Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 108/2014 về đối tượng tinh giản biên chế như sau:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã;

2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.

4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).

5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

6. Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội

     Như vậy trong trường hợp của bạn thì bạn thuộc tối tượng tinh giản biên chế là người làm việc theo hợp đồng không xác định  thời hạn theo khoản 3 Điều này, như vậy cơ bản bạn đã đủ điều kiện về đối tượng được tinh giản biên chế lao động.

                    Nghỉ hưu khi có quyết định tinh giản biên chế năm 2018

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2.Vấn đề nghỉ hưu khi có quyết định tinh giản biên chế năm 2018

     Cũng theo quy định tại Điều 8 nghị định này, chế độ nghỉ hưu được quy định như sau:

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

3. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nam, trên 48 tuổi đến dưới 50 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

4. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu trên 58 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, trên 53 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

     Đối với mỗi trường hợp thuộc các độ tuổi khác nhau thì khi nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế thì sẽ được hưởng những quyền lợi khác nhau. Cụ thể đối với những người bị tinh giản khi độ tuôi còn cách xa độ tuổi nghỉ hưu thì đều được hưởng thêm một khoản trờ cấp để bù đáp cho khoảng thời gian người đó không thể tiếp tục tham gia quan hệ bảo hiểm xã hội. Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn nghỉ khi 54 tuổi thì mức quyền lợi bạn được hưởng là không bị trừ tỉ lệ khi nghỉ hưu trước tuổi chứ sẽ không được bù đắp bằng bất kỳ khoản trợ cấp nào, chỉ những người có số năm bị nghỉ trước tuổi từ 2 năm trở lên thì mới được xét trợ cấp đề bù đắp thiệt hại cho những đối tượng đó.

     Theo đó quyền lợi bạn nhận được chỉ là không bị trừ tỉ lệ % khi nghỉ hưu trước tuổi thôi chứ không được nhận trợ cấp như các đối tượng khác.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời thắc mắc về nghỉ hưu khi có quyết định tinh giản biên chế năm 2018 của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết liên quan:

LÃNH BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN HAY LÃNH LƯƠNG HƯU

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần- tổng đài tư vấn 19006184

CHƯA ĐỦ 20 NĂM BẢO HIỂM BẮT BUỘC CÓ ĐƯỢC NGHỈ HƯU KHÔNG?