MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN 2018

0
23

     Xin chào luật sư:

     Xin hỏi luật sư, tôi đang là công nhận ở Công ty sản xuất sữa. Tôi đã làm việc ở đây được 5 năm liên tục và có tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện nay, tôi đang mang thai ở tháng thứ 4 dự kiến là 9/2018 tôi sẽ sinh em bé. Vậy khi được nghỉ để hưởng chế độ thai sản, tôi mức hưởng chế độ thai sản 2018 của tôi được tính như thế nào?

Mức hưởng chế độ thai sản 2018


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội

Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều Luật bảo hiểm xã hội


Mức hưởng chế độ thai sản 2018
              Mức hưởng chế độ thai sản 2018

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề mức hưởng chế độ thai sản 2018 của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1.Mức hưởng chế độ thai sản 2018 đối với lao động nữ sinh con

   Khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội như sau:

1. Mức hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.

Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

  – Trường hợp chị, đã đóng bảo hiểm liên tục, sinh con vào ngày 9/2018, nhưng 8/2018 chị đã nghỉ theo chế độ thai sản và chị có quá trình đóng bảo hiểm xã hội như sau:

    Từ tháng 01/2018 đến tháng 04/2018 (4 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 5.000.000 đồng/tháng;

    Từ tháng 05/2018 đến tháng 07/2018 (2 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 6.500.000 đồng/tháng.

     Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của chị  được tính như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc=(5.000.000 x 4) + (6.500.000 x 2)
6
=5.500.000 (đồng/tháng)

       Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc để làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản của chị  là 5.500.000 đồng/tháng.

– Trường hợp chị không tham gia đóng bảo hiểm liên tục, trong đó không tham gia bảo hiểm xã hội vào tháng 5, tháng 6 (thuộc trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền) thì mức đóng bảo hiểm của chị như sau:

 Chị  sinh con ngày 9/2018 (thuộc trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền), có quá trình đóng bảo hiểm xã hội như sau:

– Từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018 (12 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 8.500.000 đồng/tháng;

– Từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2018 (2 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 7.000.000 đồng/tháng;

– Từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2018 (2 tháng), nghỉ dưỡng thai, không đóng bảo hiểm xã hội.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của chị D được tính như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc=(7.000.000 x 2) + (8.500.000 x 4)
6
=8.000.000 (đồng/tháng)

      Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc để làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản của chị D là 8.000.000 đồng/tháng.

Mức hưởng chế độ thai sản 2018
                                    Mức hưởng chế độ thai sản 2018

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2.Mức hưởng chế độ thai sản 2018 đối với lao động nữ khi sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu.

    Căn cứ điểm b Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm:

b) Đối với trường hợp người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật bảo hiểm xã hội ngay trong tháng đầu thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội thì mức hưởng chế độ thai sản được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó.

    Như vậy, trong trường hợp bạn nghỉ do thai chết lưu, sảy thai, nạo, hút thai thì lương bạn được hưởng trong những ngày nghỉ được tính theo lương bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ

 Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với vấn đề mức hưởng chế độ thai sản 2018 của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết tham khảo: