MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2018

0
18

Hỏi: Tôi chuẩn bị cho con đi khám bệnh, tôi muốn hỏi về mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật năm 2018.

Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật 2018


Cơ sở pháp lý

  • Luật bảo hiểm y tế năm 2014

mức hưởng bảo hiểm y tế
mức hưởng bảo hiểm y tế

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn . Về vấn đề  mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật 2018 của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh đúng tuyến

Khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, bạn sẽ được hưởng mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế và Khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn như sau:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và Điều 28 của Luật Bảo hiểm y tế và Khoản 4, Khoản 5 Điều 22 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau: 

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các Điểm d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế; 

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; trẻ em dưới 6 tuổi; 

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã; 

d) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở; 

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến; 

e) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2, Điểm k Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế; 

g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

     Như vậy, khi đăng ký khám chữa bệnh đúng tuyến bạn sẽ được hưởng mức hưởng bảo hiểm y tế khác nhau tùy theo đối tượng của mình và được hưởng các mức tối đa như trên. 

mức hưởng bảo hiểm y tế
mức hưởng bảo hiểm y tế

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến

     Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến như sau:

” 3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này: 

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; 

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước; 

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

     Như vậy, khi đi khám chữa bệnh trái tuyến , tùy thuộc vào tuyến bệnh viện bạn đi khám là tuyến nào thì mức hưởng lần lượt của bạn là 40%; 60% và 70%.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật 2018  của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


 Bài viết liên quan: 

  • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
  • Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp
  • Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị mất