Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần khi tham gia BHXH dưới 1 năm

0
50

     Tôi muốn hỏi về bảo hiểm xã hội 1 lần như sau: Tôi làm việc cho công ty mới được 7 tháng thì nghỉ việc và 7 tháng đó công ty có đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Hiện tôi định nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần. Nếu thời gian đóng bảo hiểm ít như vậy thì tôi có được nhận trợ cấp 1 lần không? Nếu có thì mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần của tôi được bao nhiêu?

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần khi tham gia BHXH dưới 1 năm


Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015


mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần
         mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần khi tham gia BHXH dưới 1 năm của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần:

     Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

  1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
  3. b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;
  4. c) Ra nước ngoài để định cư;
  5. d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế”

     Theo quy định trên, người lao động được hưởng BHXH một lần khi đáp ứng những điều kiện sau:

+ Có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần sau một năm nghỉ việc mà thời gian tham gia bảo hiểm xã hội dưới 20 năm.

+ Đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

+ Ra nước ngoài để định cư;

+ Mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng…

     Như vậy, bạn phải đáp ứng được một trong các điều kiện trên khi làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần khi đóng chưa đủ 1 năm

     Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội dưới 1 năm được xác định như sau:

“c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần
          mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Hướng dẫn cụ thể  mức hưởng này, khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể:

     “Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

     Như vậy, trong trường hợp bạn mới tham gia BHXH được 7 tháng, bạn vẫn được nhận BHXH một lần với mức hưởng được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần khi tham gia BHXH dưới 1 năm của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Đối tượng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bình quân tiền lương tháng để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2018