Mẫu số 14-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

0
118
Mẫu số 14-HSB

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………

Họ và tên (1): ……………………………………….. sinh ngày …../…../…….. giới tính……..

Số sổ BHXH/Số định danh:……………………………………………………………………………

Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước …………………… do ……………………….. cấp ngày …… tháng ….. năm…….;

Số điện thoại (nếu có): ………………………………..

Địa chỉ liên hệ (2):………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người được uỷ quyền (3): ………………………………… sinh ngày …../…../…… giới tính……

Nội dung yêu cầu giải quyết (4):

BHXH một lần

 Lương hưu. Thời điểm hưởng từ tháng … năm …….

– Địa chỉ nơi nhận ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

– Nơi đăng ký KCB ……………………………………………………………………………………….

Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư

 Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng … năm ………

– Địa chỉ nơi cư trú mới ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

– Nơi đăng ký KCB ……………………………………………………………………………………….

Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng … năm …….

Địa chỉ nơi cư trú mới ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH ……………………………………………………….

Nơi đăng ký KCB ……………………………………………………………………………………….

Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận

Yêu cầu khác (5)………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Hình thức nhận tiền lương hưu/trợ cấp BHXH (6)

Tiền mặt          Tại cơ quan BHXH          Qua tổ chức dich vụ BHXH

ATM: Chủ tài khoản ………………………………. Số tài khoản …………………………………. Ngân hàng …………………………………. Chi nhánh ………………………………

  ………….., ngày ……. tháng ….. năm ……

  Người làm đơn

 (Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184

=> Tải Mẫu số 14-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần tại đây.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Mẫu số 14-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.