LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG VÀ KHÔNG MUỐN CẤP DƯỠNG CHO CON

0
19

Ly hôn đơn phương và không muốn cấp dưỡng cho con

Hỏi: Hai vợ chồng tôi kết hôn năm 2005, khi con gái tôi vừa tròn 6 tuổi thì chồng tôi đi xuất khẩu lao động. Đến năm 2015, chồng tôi trở về Việt nam nhưng lại đi thẳng vào miền Nam làm việc chứ không về nhà. Chúng tôi ly thân từ đó đến nay, chồng tôi cũng không hỏi thăm con hay đưa một đồng nào cho con cả. Giờ chồng tôi muốn đơn phương làm đơn ly hôn. Vậy nếu chồng tôi đơn phương ly hôn thì tôi có quyền đòi trợ cấp cho con tôi không? Mong bạn giải đáp sớm giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!


  • THỦ TỤC TÁCH HỘ KHẨU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
  • THỦ TỤC LY HÔN KHI KHÔNG ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
  • QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Vấn đề cấp dưỡng của bạn chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại điều 110 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Điều 110. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Như vậy, nếu chồng bạn ly hôn đơn phương mà Tòa án quyết định con do bạn nuôi thì chồng bạn sẽ phải trợ cấp cho con hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần (tùy thuộc do hai bên thỏa thuận) cho đến khi con bạn 18 tuổi.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

Theo điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”

Như vậy, mức cấp dưỡng sẽ do vợ chồng bạn tự thỏa thuận với nhau căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hoặc một lần.

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Theo đó, nếu chồng bạn không đồng ý cấp dưỡng thì bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết cấp dưỡng và buộc chồng bạn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con khi ly hôn.