LẬP DI CHÚC NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐÚNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?

0
35

     Bà nội em mới phát hiện ra ung thư dạo gần đây, tinh thần bà suy sụp hẳn. Ông em thì mất lâu rồi, các bác, các chú, cô, dì trong gia đình thay nhau chăm nom bà mong bà hưởng những ngày cuối đời vui vẻ nhất. Bà em cũng có một chút tài sản (khi còn trẻ bà em là cán bộ nhà nước) một phần ông em để lại trước khi mất. Bà em muốn di sản thừa kế được chia theo di chúc để theo đúng nguyện vọng của bà, nhưng gia đình không có ai am hiểu về pháp luật. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Luật sư để bà em có thể lập được bản di chúc hợp pháp và theo đúng ý nguyện của bà. Em  xin chân thành cảm ơn!

Lập di chúc như thế nào là đúng theo quy định của pháp luật?


Căn cứ pháp lý: 


Di chúc hợp pháp
                   Di chúc hợp pháp

     Chào bạn! Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 đã tiếp nhận thắc mắc của bạn. Sau đây chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn.

     Một di chúc được coi là hợp pháp khi tuân thủ đầy đủ các điều kiện mà pháp luật yêu cầu.

     Điều 630 của Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Di chúc hợp pháp:

“1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  1. a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
  2. b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
  3. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
  4. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
  5. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
  6. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

     Di chúc được xem xét là một giao dịch dân sự, nếu muốn được thừa nhận là có hiệu lực pháp luật thì phải đáp ứng bốn điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự nói chung theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Di chúc hợp pháp
                        Di chúc hợp pháp

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Thứ nhất, điều kiện về năng lực chủ thể:

     Năng lực hành vi dân sự của cá nhân phản ánh khả năng của cá nhân đó bằng hành vi của mình tiến hành (thực hiện) các hành vi tạo nên quyền và nghĩa vụ dân sự. Pháp luật đòi hỏi người lập di chúc phải đạt đến một độ tuổi nhất định (đã thành niên tức đủ 18 tuổi trở lên) đồng thời phải đủ khả năng nhận thức của việc định đoạt tài sản của mình.

     Thứ hai, điều kiện về ý chí của người lập di chúc:

     Đây là một trong những điều kiện nhằm đảm bảo di chúc thể hiện đúng ý nguyện, sự định đoạt, quyết định của người lập di chúc về việc dịch chuyển tài sản của họ sau khi chết. Theo đó, người lập di chúc phải tự nguyện khi lập di, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép. Tự nguyện của người lập di chúc là sự thống nhất giữa ý chí và bày tỏ ý chí của họ,là sự thống nhất giữa ý chí chủ quan, mong muốn bên trong và thể hiện ra bên ngoài làm mất đi tính tự nguyện của người lập di chúc.

     Thứ ba, điều kiện về nội dung của di chúc:

Nội dung của di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản của mình cho những người thừa kế, các định đoạt về quản lý tài sản. ý chí định đoạt của di chúc phải phù hợp với ý chí của nhà nước, đạo đức xã hội, tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 8, Điều 10, Điều 11 về tôn trọng đạo đức truyền thống tốt đẹp tôn trọng lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác và nguyên tắc tuân thủ pháp luật. Nếu di chúc có nội dung trái với pháp luật và đạo đức xã hội, trái với nguyên tắc nói trên thì có thể bị coi là vô hiệu.

     Thứ tư, điều kiện về hình thức của di chúc:

     Pháp luật quy định di chúc phải lập theo hình thức nhất định theo Điều 627: “Di chúc phải được lập thành văn bản: nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng”.

     Di chúc miệng là loại di chúc mà toàn bộ ý chí của người lập di chúc miệng thể hiện bằng lời nói. Di chúc bằng văn bản là loại di chúc  được thể hiện dưới dạng chữ viết (viết tay, đánh máy, in) và có thể thể hiện dưới dạng di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có công chứng; di chúc bằng văn bản có chứng thực. Tùy theo loại di chúc mà pháp luật quy định những điều kiện, thủ tục về mặt hình thức, khi không đáp ứng được những điều kiện đó thì di chúc được coi là vô hiệu.

     Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp bà bạn lập được một bản di chúc hợp pháp và đúng ý nguyện của mình. Nếu bản thân còn bất kì vướng mắc, chưa rõ về di chúc nói riêng và về pháp luật nói chung cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi xin cảm ơn!


Bài viết liên quan: