Khấu trừ tiền lương khi người lao động gây thiệt hại

0
25

     Nhờ luật sư tư vấn giúp em: Em là lái xe của Công ty A. Do sơ suất em đã làm vỡ gương chiếc xe ô tô của Công ty A trị giá 3.000.000 đồng. Công ty yêu cầu em phải bồi thường số tiền trên. Nhưng vì em chưa có ngay số tiền đó nên Công ty A đã trừ dần vào lương của em. Xin hỏi, Công ty em làm như vậy có đúng không và pháp luật quy định như thế nào trong trường hợp này về bồi thường?

Khấu trừ tiền lương khi người lao động gây thiệt hại


Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật lao động năm 2012

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề khấu trừ tiền lương khi người lao động gây thiệt hại của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau : 

     Theo quy định tại Điều 101 Bộ luật lao động năm 2012 về khấu trừ tiền lương thì:

“1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

2.Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình

3.Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.”

     Điều 130 Bộ luật lao động về bồi thường thiệt hại như sau:

“1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này

2.Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

     Như vậy, theo quy định trên thì người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về thiệt hại đã gây ra. Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng thì phải bồi thường nhiều nhất ba tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Căn cứ vào các quy định nêu trên, thì thiệt hại do bạn gây ra là thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất. Chính vì vậy, số tiền mà bạn phải bồi thường nhiều nhất là 3 tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương. Như vậy, nếu số tiền 3.000.000 đồng tương đương hoặc ít hơn số tiền 3 tháng lương của bạn thì việc làm của công ty A là phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu số tiền 3.000.000 đồng lớn hơn số tiền 3 tháng lương của bạn thì công ty A phải hạ mức bồi thường xuống, nhiều nhất là 3 tháng lương của bạn và khấu trừ dần vào lương.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi khấu trừ tiền lương khi người lao động gây thiệt hại của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

  • Có phải đóng bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thử việc
  • Chấm dứt hợp đồng lao động do không hoàn thành công việc
  • Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản năm 2018