KẾT HÔN SAU KHI CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

0
20

     Hỏi: Chào luật sư, tôi tên là K. Gần đây tôi có thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở nước ngoài và theo như tôi được biết thì Bộ luật dân sự 2015 đã thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính. Nay tôi muốn kết hôn với bạn trai tôi nhưng UBND cấp xã không chấp nhận vì trên các giấy tờ tùy thân giới tính của tôi vẫn là “nam”. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi cần thực hiện những thủ tục gì để có thể kết hôn với người yêu của tôi hiện giờ?

Kết hôn sau khi chuyển đổi giới tính


Cơ sở pháp lý:


Kết hôn sau khi chuyển đổi giới tính
Kết hôn sau khi chuyển đổi giới tính

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề kết hôn sau khi chuyển đổi giới tính của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau.

1. Điều kiện kết hôn

     Quan hệ hôn nhân phát sinh từ sự tự nguyện của hai bên, tuy nhiên để có thể tiến tới kết hôn cần phải thỏa mãn các điều kiện mà pháp luật quy định như sau:

Điều 8. Điều kiện kết hôn

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

     Do đó để có thể tiến hành kết hôn, cả hai bạn phải thỏa mãn các điều kiện về độ tuôi, sự tự nguyện và năng lực hành vi dân sự. Pháp luật Việt Nam hiện hành không thừa nhận hôn nhân giữa người cùng giới tính, khoản 5 Điều 3 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:”Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”. 

     Như vậy, trong trường hợp của bạn, dù đã thực hiện việc chuyển đổi giới tính nhưng đấy chỉ là về mặt y tế. Còn về mặt pháp lý, để có thể tiến hành kết hôn sau khi chuyển đổi giới tính,  bạn phải tiến hành các thủ tục thay đổi thông tin cá nhân trên các giấy tờ tùy thân. Nếu bạn chưa thực hiện thủ tục pháp lý này, UBND cấp xã có quyền từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho hai bạn.

2. Thủ tục thay đổi giới tính trên các giấy tờ tùy thân

     Hiện nay Bộ luật dân sự 2015 đã ghi nhận quyền chuyển đổi giới tính của công dân tại Điều 37, theo đó:

     Điều 37. Chuyển đổi giới tính

“Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.”

     Căn cứ vào điều luật trên, sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi giới tính về mặt y tế, bạn có quyền và nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật và có các quyền nhân thân khác phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi của mình. 

     Về việc thay đổi tên, Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

     Điều 28. Quyền thay đổi họ tên

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;”

Kết hôn sau khi chuyển đổi giới tính
Kết hôn sau khi chuyển đổi giới tính

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, theo đó quy định về chuyển đổi giới tính là một quy định mới, chưa có các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, trên tinh thần áp dụng tương tự quy phạm pháp luật về “xác định lại giới tính”, Khoản 2 Điều 3 Luật hộ tịch 2014 quy định về việc thay đổi hộ tịch khi xác định lại giới tính như sau:

     Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch

“2. Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a) Thay đổi quốc tịch;

b) Xác định cha, mẹ, con;

c) Xác định lại giới tính;

d) Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi;

đ) Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn;

e) Công nhận giám hộ;

g) Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.”

     Người yêu cầu đăng ký thay đổi hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp bạn đã chuyển đổi giới tính thì mang theo giấy chứng nhận y tế sau khi đã xác định lại giới tính.

     Về thẩm quyền đăng ký hộ tịch khi xác định lại giới tính, căn cứ vào điểm c khoản 1 điều 7 Luật hộ tịch 2014, thẩm quyền này thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ tịch của cá nhân.

     Khoản 2 Điều 28 Luật hộ tịch 2014 quy định về thời hạn giải quyết công việc của cơ quan có thẩm quyền, theo đó: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu

     Như vậy, để có thể kết hôn sau khi chuyển đổi giới tính, bạn cần làm thủ tục thay đổi giới tính trên các giấy tờ tùy thân theo quy định của pháp luật, sau khi hoàn thành các thủ tục luật định, bạn sẽ được quyền kết hôn bình thường như những người khác nếu đủ điều kiện như bên trên đã nêu theo quy định của pháp luật.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi kết hôn sau khi chuyển đổi giới tính của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết cùng chủ đề