Hưởng di sản Thừa kế không phụ thuộc theo nội dung di chúc

0
32

     Câu hỏi: Chào Luật sư, gia đình tôi có bố mới mất, trước khi mất bố tôi có nhờ một luật sư lập một bản di chúc nhưng gia đình không hề ai biết. Sau khi bố mất, vị luật sư đó có đến nhà và công bố bản di chúc ấy có chữ kí của bố tôi. Điều lạ thay là trong bản di chúc ấy bố không hề để lại di sản thừa kế cho mẹ tôi, mặc dù trước đó khi còn sống bố mẹ tôi không hề xảy ra mâu thuẫn gì; bản di chúc vẫn đề cập tới tài sản của 2 anh em tôi. Mẹ tôi rất sốc và suy nghĩ rất nhiều rằng không biết mình có làm gì sai không. Vậy nên Luật sư cho tôi hỏi ở trong trường hợp này, khi mà bản di chúc của bố tôi là hợp pháp thì mẹ tôi có được hưởng di sản thừa kế của bố tôi hay không? và nếu có thì sẽ được hưởng như thế nào ạ? Bố tôi mất do tai biến nên trước đó bố hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Tôi xin cảm ơn!

Hưởng di sản Thừa kế không phụ thuộc theo nội dung di chúc


     Căn cứ pháp lý:


Chia di sản thừa kế
                   Chia di sản thừa kế

     Chào bạn!

     Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm định đoạt tài sản được thông qua hành vi pháp lý để dịch chuyển quyền sở hữu của người để lại di sản cho người khác sau  khi người này chết. 

      Tuy nhiên, có khá nhiều ý kiến thắc mắc rằng nếu như không có tên trong bản di chúc thừa kế thì liệu rằng họ có được nhận thừa kế hay không và nếu được nhận thì họ sẽ được hưởng bao nhiêu và hưởng như thế nào? Vậy nên thắc mắc này của bạn là khá phổ biến.

      Trong trường hợp này, trước tiên bạn hãy kiểm tra lại tính hợp pháp của bản di chúc.

     Căn cứ theo Điều 627 của Bộ luật Dân sự năm 2015 về Hình thức của di chúc: “ di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.” Hình thức của di chúc là phương thưc biểu hiện ý chí của người lập di chúc, là căn cứ pháp lý làm phát sinh quan hệ thừa kế theo di chúc, là chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho người được chỉ định trong di chúc được hưởng di sản. Việc lập di chúc chỉ có thể được tiến hành theo một hay hình thức: hoặc là bằng văn bản (được gọi là di chúc viết), hoặc thông qua lời nói(được gọi là di chúc miệng)

     Ở đây di chúc của bố bạn được lập dưới hình thức là văn bản, một dạng di chúc dưới dang chữ viết (viết, đánh máy) và có thể thể hiện dưới dạng di chúc bằng văn bản có người làm chứng; di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có công chứng; hoặc di chúc bằng văn bản có chứng thực.

     Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Di chúc hợp pháp:

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

  1. a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
  2. b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
  3. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
  4. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
  5. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
  6. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

     Một di chúc được coi là hợp pháp  khi tuân thủ đầy đủ các điều kiện mà pháp luật yêu cầu trên.

     Do không được tiếp xúc trực tiếp với bản di chúc của bố bạn, nên qua lời kể của bạn, chúng tôi nhận định rằng bản di chúc của bố bạn để lại là hợp pháp nên việc định đoạt di sản thừa kế sẽ theo nội dung di chúc. Tuy nhiên. trong trường hợp này, căn cứ vào Điều 644 của Bộ luật Dân sự 2015: Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

     “1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  1. a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
  2. b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
  3. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.
Người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc
                    Hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     Quy định này một mặt tôn trọng ý chí của người để lại di sản, mặt khác hạn chế quyền định đoạt của người này để bảo vệ quyền được hưởng thừa kế cho một số đối tượng khi mà còn sống họ có nghĩa vụ nuôi dưỡng và chăm sóc. Ở đây, như bạn nói mẹ bạn là vợ hợp pháp của bố bạn, có nghĩa vụ chăm sóc của một người vợ khi bố bạn còn sống, do đó mẹ bạn hoàn toàn có quyền nhận di sản thừa kế của bố bạn với tư cách là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 644 Luật này. Mẹ bạn sẽ được hưởng số di sản thừa kế bằng 2/3 suất thừa kế của 1 người thừa kế theo pháp luật. 2/3 suất thừa kế của một người thừa kế theo luật được hiểu là nếu chia theo luật thì người này chỉ được hưởng 2/3 của một suất theo luật đó (một suất theo luật là chia để xác định là bao nhiêu, sau đó nhân với 2/3 chứ không phải chia theo luật để cho ai hưởng).

     Trên đây là một số vấn đề cơ bản nhất mà chúng tôi tư vấn trong lĩnh vực thừa kế theo di chúc cho các bạn quan tâm. Nếu bản thân còn bất kì vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi xin cảm ơn!


Bài viết liên quan: