HỒ SƠ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT – TƯ VẤN 19006184

0
15

     Hỏi: Thưa luật sư, tôi muốn chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, thì trường hợp của tôi có được chuyển mục đích sử dụng đất không, hồ sơ bao gồm những gì và thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn luật sư!

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất


Cơ sở pháp lý:


hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất
hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

       Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của bạn chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

     1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất

     –  Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

     – Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

     –  Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

     –  Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

     – Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

     –  Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

     – Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

     Như vậy, trường hợp của bạn thuộc trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất
Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     2. Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

     Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

     + Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

     + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     – Về Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

     + Các giấy tờ quy định được viện dẫn phía trên;

     + Biên bản xác minh thực địa;

     + Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật đất đai năm 2013 và Điều 14 Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

     + Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật đất đai năm 2013 và Điều 14 Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

     Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật đất đai năm 2013 ;

     + Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

     + Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp rõ hơn.


Bài viết có liên quan: