HÌNH PHẠT VỚI TỘI TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

0
333

Xin chào Luật sư, tôi tên là PCT. Tôi có một người bạn thân tên Q. Tuần trước Q bị Công an đến áp giải đi. Hóa ra người ta nghi ngờ rằng quán bar của Q có tổ chức sử dụng ma túy. Được biết đã nhiều lần quán bar này bị nghi ngờ nhưng Q đã có nhiều cách thức che giấu hành vi phạm tội của mình. Vậy Luật sư cho tôi hỏi liệu bạn tôi sẽ phải chịu hình phạt ra sao nếu việc này là có thật ạ? Tôi xin cảm ơn.

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi Luật Quang Huy . Về câu hỏi hình phạt với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của bạn, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:


Cơ sở pháp lý:


Hình phạt với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cấu thành tội phạm của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

     – Chủ thể: Để trở thành chủ thể phạm tội cần có 2 điều kiện về độ tuổi luật định và năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, người phạm tội phải đủ 16 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi.

     – Khách thể: Khách thể của tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là chế độ quản lý của Nhà nước về việc sử dụng chất ma tuý vào các mục đích chữa bệnh và vì vậy, quan hệ xã hội bị xâm phạm còn bao gồm cả tính mạng, sức khoẻ, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là chế độ quản lý về việc sử dụng chất ma tuý. Đối tượng tác động của tội phạm này chính là người sử dụng ma tuý, nếu không có người sử dụng chất ma tuý thì không thể có người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, người sử dụng chất ma tuý lại không phải là người bị hại mà ngược lại trong một số trường hợp nếu thoả mãn các dấu hiệu của tội sử dụng trái phép chất ma tuý thì họ còn là người phạm tội.

     – Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Tức là họ nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện. Như vậy, đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chỉ có thể được thực hiện do cố ý trực tiếp. Không có trường hợp nào do cố ý gián tiếp. Mục đích của người phạm tội là dấu hiệu bắt buộc, tức là người phạm tội mong muốn đưa được chất ma tuý vào cơ thể người khác với nhièu động cơ khác nhau nhưng chủ yếu là vì vụ lợi. Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh mục đích của người phạm tội. Nếu không chứng minh được mục đích của người phạm tội là mong muốn đưa chất ma tuý vào cơ thể của người khác thì không phải là phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, mà tuỳ trường hợp cụ thể người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý; tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý; tội sử dụng trái phép chất ma tuý…

     – Mặt khách quan: Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý chỉ có một hành vi khách quan là hành vi tổ chức. Hành vi này được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau:

     Chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác.

     Thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý, cũng như tìm địa điểm để làm nơi đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác.

     Cung cấp trái phép chất ma tuý (trừ hành vi bán trái phép chất ma tuý) cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma tuý.

     Chuẩn bị chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào (mua, xin, tàng trữ, sản xuất…) nhằm đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác

     Tìm người sử dụng chất ma tuý cho người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể của người họ.

     Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào ( mua, xin, tàng trữ, sản xuất…), nhằm dùng chúng để đưa trái phép chất ma tuý vào cơ thể người khác.

     Các hành vi khác giúp người khác sử dụng trái phép chất ma tuý như: cho người khác tiền, cho người khác vay tiền để người đó mua chất ma tuý sử dụng trái phép, cho người khác tài sản, cho người khác vay tài sản không phải là tiền để người đó đổi lấy chất ma tuý sử dụng trái phép; giúp người khác hút, hít trái phép chất ma tuý; giúp người khác tiêm, chích trái phép chất ma tuý…

     Hậu quả của hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý là những thiệt hại cho xã hội, trong đó trực tiếp gây ra những thiệt hại về trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khoẻ của chính người sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, hậu quả của tội phạm này không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ có xảy ra đối với người sử dụng trái phép chất ma tuý thì những thiệt hại đó là yếu tố định khung hình phạt.

     Như vậy, căn cứ vào các cơ sở trên, áp dụng vào trường hợp của bạn thì Q hoàn toàn có thể bị khởi tố hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vì Q đã dùng quán bar của mình làm địa điểm cho việc sử dụng trái phép chất ma túy.

tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Hình phạt với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

     Trường hợp của bạn, Q đã tổ chức sử dụng ma túy trái phép trong quán bar của mình trong một thời gian dài. Vì vậy Q sẽ bị xử phạt theo khung hình phạt tăng nặng được quy định tại Khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), cụ thể như sau:

     “2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

     a) Phạm tội 02 lần trở lên;

     b) Đối với 02 người trở lên;

     c) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi;

     d) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

     đ) Đối với người đang cai nghiện;

     e) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

     g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

     h) Tái phạm nguy hiểm.”

     Như vậy, Q sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

        Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi hình phạt với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật hình sự qua HOTLINE 19006184 của Luật Quang Huy để được giải đáp.


Bạn có thể tham khảo :