Hình phạt cho người chưa thành niên phạm tội cướp tài sản.

0
28

Hỏi: Năm 2017, em đã rủ bạn thân của em thực hiện hành vi cướp tài sản của người đi ngang đường. Xin cho em biết, theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi cướp tài sản của em bị xử phạt như thế nào? Trong trường hợp em chưa đủ tuổi thành niên (15 tuổi) thì pháp luật quy định xử phạt người chưa đủ thành niên phạm tội như thế nào?

Hình phạt cho người chưa thành niên phạm tội cướp tài sản.


Cơ sở pháp lý:

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017- Tổng đài tư vấn 19008164. 


     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về câu hỏi hình phạt cho người chưa thành niên phạm tội cướp tài sản, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Hình phạt cho hành vi cướp tài sản.

     Hành vi cướp tài sản được quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

Điều 168. Tội cướp tài sản

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

c) Làm chết người;

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

     Do bạn không mô tả cụ thể hành vi và mức độ vi phạm của mình nên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

     Mức hình phạt cơ bản cho hành vi cướp tài sản là bị phạt tù từ 3 đến 10 năm nếu bạn thực hiện các hành vi cơ bản: dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản. 

     Ba khung tăng nặng, khung tăng nặng thứ nhất phạt tù từ từ 7 năm đến 15 năm nếu rơi vào các trường hợp quy định tại khoản 2. Khung tăng nặng thứ 2 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu rơi vào khoản 3. Khung tăng nặng thứ 3 là phạt tù từ từ 18 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu rơi vào khoản 4.

Người chưa thành niên phạm tội
                                    Người chưa thành niên phạm tội

2. Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự?

     Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự tại điều 12:

“1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc  tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.”

     Vì tội cướp tài sản là tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nên bạn tuy chỉ mới 15 tuổi thì bạn vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

     Tuy nhiên pháp luật hình sự cũng nhân văn trong việc xử phạt người chưa thành niên vi phạm pháp luật, việc xử lý còn căn cứ vào điều 91 BLHS:

“Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tui và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lm, phát trin lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

4. Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 hoặc việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng quy định tại Mục 3 Chương này không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa.

5. Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

6. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.”

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi hình phạt cho người chưa thành niên cướp tài sản. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.