KÝ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

0
33

Xin luật sư tư vấn giúp em: Sau khi nghỉ việc tại công ty, em đã làm hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp và hiện tại đã hưởng được 3 tháng, vẫn còn được hưởng một tháng nữa sẽ lĩnh vào 2 tuần tới. Tuy nhiên hôm nay em có nhận được thông báo 3 ngày tới đến công ty B để thử việc. Em đi thử việc có ảnh hưởng đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp em sắp được hưởng không ạ?

Kí hợp đồng thử việc có ảnh hưởng đến chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp?


Cơ sở pháp lý:

 NGHỊ ĐỊNH 28/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT VIỆC LÀM


Kí hợp đồng thử việc có ảnh hưởng đến chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp
Kí hợp đồng thử việc có ảnh hưởng đến chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp

    Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về vấn đề hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp của bạn tổng đài tư vấn cho bạn như sau:

    Việc đi thử việc không ảnh hưởng đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp bạn sắp được hưởng vì những lý do sau:

     1. Theo nghị định 58/2014/NĐ-CP quy định các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

     “1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

    a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

     b) Có việc làm

     Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

     – Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

     – Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

     – Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.”

       Trường hợp của bạn chỉ là hợp đồng thử việc, chưa giao kết hợp đồng lao động  chính thức nên việc đi làm thử không ảnh hưởng đến việc hưởng bảo hiểm thất nghiệp của bạn.

Kí hợp đồng thử việc có ảnh hưởng đến chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp
Kí hợp đồng thử việc có ảnh hưởng đến chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

 

    2. Nếu khi hết thời gian thử việc, bạn được kí hợp đồng lao động chính thức thì bạn vẫn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đó theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

     “ Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bạn có thể tham khảo bài viết:

  • Có phải đóng bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thử việc
  • Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp
  • Công ty chấm dứt hợp đồng vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ