GIÀNH QUYỀN NUÔI CON KHI LY HÔN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

0
7

     Hỏi: Chào luật sư, em và chồng có hai đứa con: cháu lớn hơn 3 tuổi và cháu bé 07 tháng, hai vợ chồng em quyết định ly hôn nhưng chưa thỏa thuận được về vấn đề nuôi con. Em muốn nuôi cả 2 cháu nhưng chồng em không đồng ý. Có cách nào để em được giành quyền nuôi con không? Rất mong Luật sư tư vấn giúp em!

Giành quyền nuôi con khi ly hôn theo quy định pháp luật


     Căn cứ pháp lý:


Quyền nuôi con khi ly hôn
Giành quyền nuôi con khi ly hôn

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề giành quyền nuôi con khi ly hôn của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

  1. Quy định về việc giành nuôi con khi ly hôn

    Theo Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định:

     “Điều 81: Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn:

     1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

     2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

     3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

     Như vậy, việc xác định người trực tiếp nuôi con khi vợ chồng ly hôn sẽ ưu tiên sự thỏa thuận của vợ, chồng, Tòa án sẽ công nhận sự thỏa thuận đó. Nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

     Trong trường hợp tòa án giải quyết thì: Đối với cháu thứ hai của bạn mới được 07 tháng thuộc trường hợp nhỏ hơn 36 tháng thì theo Khoản 3 Điều 81 nêu trên thì quyền nuôi con được ưu tiên thuộc về người mẹ, khi đó trừ trường hợp bạn có thỏa thuận khác với chồng. Còn đối với cháu lớn đã hơn 03 tuổi nên việc bạn không được ưu tiên về quyền nuôi con.Nếu bạn chứng minh được bạn có đầy đủ điều kiện để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho các con; trong khi chồng bạn không đáp ứng được những yêu cầu này thì bạn có thể yêu cầu tòa án quyết định cho bạn được nuôi cả hai con. Khi đó, Tòa án sẽ xem xét vào các điều kiện này để đưa ra quyết định quyền nuôi con sẽ thuộc về ai.

Quyền nuôi con khi ly hôn
Giành quyền nuôi con khi ly hôn

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

2. Các điều kiện cần để giành quyền nuôi con khi ly hôn

     Điều kiện đảm bảo ở đây được Tòa án làm căn cứ khi giành quyền nuôi con khi ly hôn là:

     -Về kinh tế: bạn phải chứng minh được thu nhập hàng tháng của mình có đủ khả năng để nuôi con và tương đối ổn định;

     -Về chỗ ở: chỗ ở sau khi ly hôn phải ổn định, môi trường sống phải đảm bảo về thể chất lẫn tinh thần cho con;

     -Về nhân thân: có đạo đức, phẩm chất tốt;

    – Về yếu tố tinh thần: thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm dành cho con, điều kiện cho con vui chơi giải trí, trình độ học vấn…

     Khi bạn được quyền nuôi con thì chồng bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con theo quy định của pháp luật. Điều 110 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định: “Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.”. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

     Như vậy, khi giải quyết ly hôn bạn cần đưa ra những chứng cứ thuyết phục hơn chồng bạn thì Tòa án sẽ xem xét giải quyết và trao quyền nuôi con cho bạn.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi giành quyền nuôi con khi thu nhập không ổn định của bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


     Bài viết liên quan: