Có phải đóng bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thử việc

0
45

     Chào anh/chị, mong anh/chị giải đáp giúp em thắc mắc này như sau: Công ty em vừa ký hợp đồng thử việc với một số người lao động. Vậy công ty em có phải đóng bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thử việc hay không? Mong anh/chị hồi đáp sơm. Em xin cảm ơn nhiều!

Đóng bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thử việc


Cơ sở pháp lý:


đóng bảo hiểm cho người lao động
       đóng bảo hiểm cho người lao động

     Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề Có phải đóng bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thử việc của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau : 

1.Bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc:

     Tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 quy định những đối tượng sau phải tham gia BHXH bắt buộc:

“1.1. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

1.2. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);…”

     Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012: “Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này”.

     Tại Điều 23 Bộ luật Lao động 2012 quy định như sau:

“Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

  1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
  2. a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
  3. b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
  4. c) Công việc và địa điểm làm việc;
  5. d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

  1. e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;
  2. g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
  3. h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
  4. i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
  5. k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề….”

     Như vậy có thể hiểu rằng hợp đồng thử việc không phải đóng bảo hiểm xã hội vì trong nội dung của hợp đồng này không nhắc đến việc đóng bảo hiểm xã hội như hợp đồng lao động.

     Tuy nhiên trong trường hợp, thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc.

     Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động theo hướng dẫn tại Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/7/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2.Đóng bảo hiểm y tế trong thời gian thử việc:

     Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động)”.

     Theo quy định trên, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên và hợp đồng không xác định thời hạn. Chính vì vậy, người làm việc theo hợp đồng thử việc cũng không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp.

đóng bảo hiểm cho người lao động
         đóng bảo hiểm cho người lao động

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

3.Tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian thử việc

     Căn cứ khoản 1 Điều 43 Luật việc làm 2013:

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng”

Như vậy, trong thời gian thử việc thì công ty cũng không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

     Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi có phải đóng bảo hiểm cho người lao động trong thời gian thử việc của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được hỗ trợ kịp thời.


Bài viết liên quan:

Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản năm 2018

Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần 

Chấm dứt hợp đồng lao động do không hoàn thành công việc