ĐƠN XIN ĐÍNH CHÍNH SỔ ĐỎ MỚI NHẤT – NQH VIỆT NAM

0
777

Đơn xin đính chính sổ đỏ mới nhất – Tư vấn NQH 19006184

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

                                                              ……, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

( V/v: Đính chính thông tin về thửa đất)

     Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………………….

     Tên tôi là:……………………………….Số CMTND:…………………………………………….

     Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

     Tôi xin trình bày lý do như sau: (2)

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

     Hôm nay, tôi viết đơn này kính mong được giải quyết về việc đính chính thông tin về thửa đất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đối với diện tích đất được ghi nhận tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số (3)……………………… Cấp ngày: (4)…………………………………….

     Tôi xin cam đoan những gì tôi viết trên đây là đúng với sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Đơn xin đính chính sổ đỏ
Đơn xin đính chính sổ đỏ

     Hướng dẫn sử dụng đơn đề nghị về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

     (1): Ghi rõ tên Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện

     (2): Ghi chi tiết diễn biến vụ việc.

     (3): Ghi số hiệu của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn.

     (4): Ghi rõ ngày cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn.

>>> Tải mẫu đơn xin đính chính sổ đỏ mới nhất

     Trên đây là mẫu đơn xin đính chính sổ đỏ mới nhất. Nếu còn vướng mắc về nội dung của đơn xin đính chính sổ đỏ và cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật miễn phí qua HOTLINE 19006184 của Luật Quang Huy để được hỗ trợ kịp thời.

Một số mẫu đơn tham khảo : 

  • Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 
  • Mẫu số 14-HSB đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần
  • Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình mới nhất