ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG – TƯ VẤN 1900 6184

0
25

     Hỏi: Thưa luật sư, gia đình tôi bị thu hồi 100m2 để làm đường mà đất này chưa có sổ đỏ, nhưng đất này gia đình tôi đã sinh sống ổn định từ năm 2008 đến nay. Vậy khi Nhà nước tiến hành thu hồi 100m2 đất này, gia đình tôi có được bồi thường hay không và bồi thường như thế nào?

Đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng


Cơ sở pháp lý:


Đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng
      Đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng

      Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn của chúng tôi. Về các vấn đề liên quan đến đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng của bạn, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

     Căn cứ theo quy định tại Điều 62 Luật đất đai năm 2013  quy định thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, thì trường hợp thu hồi đất để làm đường thuộc trường hợp này.

     1. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất

      Căn cứ theo Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai năm 2013  quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng như sau:

     – Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận);

     –  Có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà chưa được cấp.

     Gia đình bạn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mảnh đất có diện tích 100m2. Tuy nhiên, theo nội dung bạn cung cấp, gia đình bạn đang sử dụng đất ổn định và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

     Theo quy định tại điểm khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giấy tờ về tặng cho quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Trong trường hợp này bạn có thể được bồi thường

     Nếu không thuộc trường hợp này thì sẽ chỉ được hỗ trợ về những tài sản trên đất hoặc các chi phí khác theo quy định của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

     Như vậy, gia đình bạn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất 100m2 vẫn có thể được bồi thường phần đất mà nhà nước thu hồi theo quy định pháp luật.

Đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng
                          Đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184

     2. Đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng

     Theo quy định tại Điều 74 Luật đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật”

     Về đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng ở mỗi tỉnh có quy định khác nhau, vì bạn không nói rõ bạn ở địa phương nào nên theo nguyên tắc chung việc bồi thường nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất.

      Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết có liên quan: