Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản – với NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh

0
13

Khi người lao động thôi việc để nghỉ sinh con, điều người lao động quan tâm nhất là mình có được hưởng chế độ thai sản hay không, nếu có thì cần chuẩn bị hồ sơ cần thiết nào, đơn đề nghị hưởng trợ cấp viết như thế naò cho đúng. Sau đây chúng tôi sẽ cung cấp mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản cho người lao động tham khảo và thực hiện dưới đây: 

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản


Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản

 (Mẫu số 11B-HSB):

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện/quận …………………………………………………….

Họ tên: ………………………………………………. ,  số sổ BHXH: ………………………….,

số CMND ……………………… cấp ngày ……… tháng ……. năm ……….tại ………….. 

Hiện cư trú tại: ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Số điện thoại (nếu có): ………………………………………………………………………………

Có thời gian tham gia BHXH là …. năm ….. tháng

Nghỉ việc, không đóng BHXH từ tháng….. năm……

Sinh con/Nhận nuôi con nuôi ngày …. tháng …. năm ……

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ thai sản cho tôi theo quy định.

Tôi đề nghị được chuyển khoản tiền trợ cấp vào tài khoản cá nhân của tôi như sau:

Chủ tài khoản:………………, số tài khoản:………………,

    mở tại Ngân hàng …………….., chi nhánh …………… (1)./. 

                                                                                                        ……., ngày……tháng……năm…….

                                                                                                                  Người làm đơn

                                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 


(Mẫu này áp dụng đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi)

Ghi chú: (1) Trường hợp có yêu cầu nhận tiền trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ thai sản mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn pháp luật 24h : 19006184 để được giải đáp.


Bài viết cùng chủ đề:

Chế độ thai sản mà lao động nam được hưởng khi vợ sinh con

Chế độ thai sản khi người lao động phá thai theo quy định

Chế độ nghỉ thai sản đối với lao động nữ theo pháp luật hiện hành