Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần-19006184

0
16

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, điều mà hầu hết lao động quan tâm là mình có được nhận tiền bảo hiểm một lần không, nếu được thì phải làm như thế nào. Ngoài những bài viết tư vấn về điều kiện, mức hưởng, thủ tục để nhận tiền bảo hiểm một lần. Công ty chúng tôi cũng cung cấp mẫu đơn đề nghị hưởng bảo hiểm một lần để người lao động tham khảo và thực hiện:

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần


Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH nội dung cụ thể dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………. sinh ngày ………. tháng ……….. năm ……….

Số sổ BHXH:……………………………………………………………………………………….

Số CMND ………………………… do ………………………….. cấp ngày ……… tháng ……. năm …………;

Số điện thoại (nếu có): ……………………………………………………….

Hiện cư trú tại: ………………………………………………………………………………………………….

Tổng số thời gian đóng BHXH: …………………….. năm …………………. tháng

Đã dừng đóng BHXH từ tháng…….. năm  ………

Căn cứ quy định của chính sách tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội ………………………………… xem xét, giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho tôi theo quy định.

Tôi đề nghị được nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản:……………………, số tài khoản:…..………..……, mở tại Ngân hàng ………..…………….., chi nhánh………………..…………(1)./.

 

                                                                                     ………….., ngày ……. tháng ….. năm ……

                                                                                                         Người làm đơn

                                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: (1) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.

 

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24H : 19006184


Bài viết liên quan:

Thủ tục và nơi nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức chi trả trợ cấp thất nghiệp

Công ty chấm dứt hợp đồng vì lý do thay đổi cơ cấu công nghệ